Prospectus

nl en

Besliskunde A

Course
2016-2017

Omschrijving

Dit vak is een voortzetting van het tweedejaarscollege Optimalisering (Besliskunde 1). Een aantal andere mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Besliskunde A behandelt onderwerpen uit de stochastische besliskunde, en het voorjaarsvak Besliskunde B zal onderwerpen behandelen uit de combinatorische optimalisering. Dit vak kan voor 6 of 10 ECTS worden gedaan. Voor de precieze regeling met betrekking tot de ECTS kan er contact opgenomen worden met de docenten. Een selectie uit de volgende onderwerpen komt aan de orde:
1. Markovketens in discrete tijd
2. Vernieuwingsprocessen
3. Markovketens in continue tijd
4. Wachttijdtheorie
5. Markov beslissingsketens
6. Simulatie.

Voorkennis

Kennis opgedaan bij het vak Inleiding Kansrekening (of soortgelijk) is vereist. De stof van het college Optimalisering/Besliskunde 1 wordt niet als voorkennis beschouwd.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een gedegen theoretische kennis omtrent de bovenstaande stochastische processen en theorieen.
Vaardigheid hebben in het modelleren van situaties uit het dagelijks leven (bijv. verzekeringen, wachtrijen, biologische verschijnselen, etc.) als een Markov (beslissings)keten, vernieuwingsproces of wachtrijsysteem, en op basis hiervan een prestatieanalyse of optimalisatie van deze situatie uitvoeren.
In staat zijn om een stochastisch proces te simuleren.

Aantal college-uren

Wekelijks 4 uur college, waarin de stof met voorbeelden en opgaven wordt behandeld.

Tentaminering

Huiswerk (50%) en schriftelijk tentamen (50%). Een voldoende resultaat voor beide onderdelen is vereist.

Verplichte literatuur

Collegedictaat vanaf begin september beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina

Extra informatie

De weekplanning is vanaf begin september te zien op onderstaande webpagina

Links

webpagina college