Prospectus

nl en

Orientatie op onderwijs

Course
2016-2017

Omschrijving

Deze cursus is een oriëntatie op de mastertracks Mathematics and Education en Mathematics and Science Communication & Society. Studenten die niet de hele educatieve minor willen volgen kunnen deze oriëntatiecursus doen om zo een beter beeld te krijgen van hun mogelijkheden in het onderwijs. Een stage in het onderwijs maakt deel uit van deze oriëntatie. Deelnemers krijgen een theoretische basis (over leermateriaal en het leren van leerlingen) die erop gericht is om voldoende handvatten te geven om enkele specifieke docententaken uit te voeren. Het betreft bijvoorbeeld het ontwikkelen van leermateriaal (passend bij het nieuwe programma of passend bij samenhang en afstemming tussen de bètavakken) en het begeleiden van leerlingen (bij bijvoorbeeld projecten, praktische opdrachten of profielwerkstuk of het herhalen/oefenen van leerstof). Dit alles in samenspraak met de docenten en de school.

Naast de oriëntatie op het onderwijs wordt in deze cursus ook een oriëntatie gegeven op wetenschapscommunicatie. Ook hiervoor krijgen studenten een theoretische basis waarna ze in de praktijk tijdens een stage ervaring op kunnen doen met het ontwikkelen van leermateriaal, het begeleiden van publiek en het leren kennen van de doelgroep.

Deze oriëntatie vindt een maal per jaar plaats. Een vijftal bijeenkomsten op het ICLON vinden plaats op de maandagen. De stage op school vindt plaats in overleg met de begeleidende docenten op school. Stages in de wetenschapscommunicatie worden georganiseerd in samenwerking met de afdeling Science, Communication & Society van de Faculteit W&N.

Data

24 oktober, 7 november, 21 november, tussen 5 t/m 12 december individuele afspraken, 13 februari

Toetsing

De beoordeling op basis van cijfers vindt plaats aan de hand van een mondelinge presentatie en een schriftelijk verslag met daarin een uitwerking van de opdrachten van het Iclon, een beschrijving van de uitgevoerde taken en opgedane ervaringen en de zelfgemaakte leermaterialen.