Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Modern Hebrew Texts 1

Course
2016-2017

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het volgen van het college Grammatica Modern Hebreeuws 3.

Beschrijving

Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van een leerboek en een systematische grammatica (zie onder literatuur); oefening in de schrijfvaardigheid. Tegelijkertijd wordt een begin gemaakt met het lezen van eenvoudige literatuur.

Leerdoelen

Dit college en het aansluitende college 5851VGMH3 tezamen beogen de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):

  • Lezen: B1, Schrijven: A2.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Blackboard

Blackboard.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 57 uur

  • voorbereiden toetsen en tentamen: 57 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:

  • Opdrachten, dictee’s en tussentoets = 50%

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen = 50%

Alleen het schriftelijk tentamen kan worden herkanst en geldt dan voor 50%.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Dr. H. Neudecker

Opmerkingen