Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

SC Lecture Law and Society

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de jaren na 1868 is er in Japan een op westerse leest geschoeid rechtssysteem ontwikkeld. De Japanse samenleving wordt sinds die tijd in juridische zin geordend d.m.v. regels die niet direct vanuit de Japanse maatschappij zelf zijn ontwikkeld. Deze bijzondere geschiedenis van het recht in Japan heeft nog altijd gevolgen voor de manieren waarop dit (westerse) recht functioneert in de (niet westerse) Japanse samenleving.

In deze cursus zal ingegaan worden op de achtergronden van de invoering van het westerse recht in Japan na 1868; het functioneren van verschillende soorten recht in de Japanse samenleving, en de baanbrekende (?) veranderingen die recentelijk zijn en worden doorgevoerd op het gebied van het recht. Enkele concrete voorbeelden van onderwerpen die behandeld zullen worden: het functioneren van het (quasi-)jurysysteem; de doodstraf; de “oude” en nieuwe grondwet; wetgeving rondom prostitutie, love hotels – etc., etc.

Studenten zullen vertrouwd worden gemaakt met recente literatuur en ontwikkelingen d.m.v. discussies over belangrijke vraagstukken op rechtssociologisch gebied (toegespitst op Japan), in samenhang met de opbouw van algemene kennis over het functioneren van het recht in de Japanse samenleving.

Leerdoelen

1) vertrouwd te raken met enkele belangrijke onderwerpen, thema’s en theoretische inzichten binnen de rechtssociologie (toegespitst op Japan);

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

  • Lecture

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast voor de cursus (aantal EC x 28 uur), voor een cursus van 5 ects is dit 140 uur, voor 10 EC 280.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed (2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur)

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 64 uur

  • midterm tentamen: 15 uur; eindtentamen: 35 uur.

Toetsing

  • korte presentatie: 15%
    • eindtentamen: 85%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het opgeven van opdrachten, het vermeldenvan de te bestuderen literatuur, relevante links, etc.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt via Blackboard

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr.E.D. Herber.