Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

JS Text Seminar LL

Course
2016-2017

Toegangseisen

Alleen hoofdvakstudenten Japans die met goed gevolg de BA2 Taalvakken hebben afgerond. Studenten worden in een Cluster Seminar en Text Seminar geplaatst op basis van het eerder ingeleverde clusterformulier.

Beschrijving

Op basis van de onderwerpen die aan bod zullen komen in het aan deze cursus gekoppelde Language & Linguistics Seminar is een selectie gemaakt van academische, japanstalige teksten. Gedurende tien weken zullen studenten worden getraind in het leren analyseren en becommentariëren van deze teksten door middel van het ontwikkelen van vaardigheden in cursorisch lezen, het leren vinden en begrijpen van referentiematerialen anders dan de standaard woordenboeken, en het onder de knie krijgen van de vormen van discourse die binnen deze cluster relevant zijn.

Leerdoelen

De student zal worden getraind in het aanleren van vaardigheden in: – cursorisch lezen – discourse analysis – het vinden en omgaan met de relevante referentiematerialen – academisch commentaar leveren op de verkregen informatie – het leren vertalen van tekstbegrip op micro-niveau (zinnen) naar tekstbegrip op macro-niveau (argumentatiestructuren)

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

-totale studielast voor de cursus: 5 ects = 140 uur.
-college-uren: 12 × 2 = 24
-voorbereiding teksten 12 × 6 uur = 72 uur
-schrijven van webpostings: 24 uur
-schrijven van een review paper: 20 uur

Toetsing

  • Participatie incl aanwezigheid : minimaal 70%

  • Webpostings (minimum 5 webpostings voor 50%)

  • Review Paper (2e deadline = herkansing) 50%

Blackboard

Zie Blackboard wordt gebruikt voor webpostings, leesmaterialen en communicatie over opdrachten en cijfers

Literatuur

Wordt op Blackboard bekend gemaakt en aan studenten gepresenteerd

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs.M.M.E. Buijnsters en Dr.K. Yoshioka.