Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Applied linguistics IIc: Texts (FAT)

Course
2016-2017

Toegangseisen

*Teksten IIa.
Vervolgcursus in Blok IV voor BA2 studenten die NIET naar Japan gaan en voor BA3 en ouderejaars studenten die nog Teksten IIb OF oude stijl Taalverwerving IIb NIET gehaald hebben.

Beschrijving

Teksten:
Deze cursus beoogt een begin te maken met de overgang van een op een lezen en vertalen naar het cursorisch lezen en analyseren van teksten. In dit stadium zal de overgang worden gemaakt van het type “私の視点”-achtige teksten (Teksten IIb) naar het iets langere type teksten “異議あり”, dit als voorbereiding op het gebruik van langere academische teksten in BA3.

Leerdoelen

Teksten:
De student zal een begin maken om de vaardigheid in het cursorisch lezen en in het leren analyseren van Japanse teksten onder de knie te krijgen wat hem/haar het mogelijk zal maken om zonder problemen het Tekstseminar in het 3e jaar te kunnen volgen.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Teksten: 5EC = 140u
Colleges: 7×2 = 14×2u = 28u
Afsluitend tentamen = 3u
Voorbereiding colleges = 98u (zoekopdrachten, vertalingen)
Extra oefententamen + bespreking = 11u

Toetsing

Taalverwerving IIc (10 ec) – Teksten IIc (5692VTTMC) telt voor 30% van het eindcijfer.
Teksten: Tentamen (3u) waarin op basis van een iets langere tekst (ca. 4 pgs) gevraagd wordt inhoudelijke vragen te beantwoorden en een essay-vraag te beantwoorden.

Alleen indien de student wel heeft deelgenomen aan het reguliere tentamen maar daar een onvoldoende voor heeft gehaald, is deze student gerechtigd om aan het hertentamen deel te nemen

Blackboard

Blackboard is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

De student krijgt teksten uitgedeeld of deze worden op de BB-site geplaatst.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Voor Teksten: M.M.E.Buijnsters