Prospectus

nl en

Onderzoeksseminar

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Filosofie is meer dan een bibliotheek vol diepzinnige boeken. Filosofie ontwikkelt zich in een proces van wijsgerig onderzoek. Maar wat is wijsgerig onderzoek? Waar houdt een filosoof zich in zijn of haar onderzoekstijd mee bezig? In dit tweewekelijkse seminar geven zes leden van de faculteit elk een korte presentatie van eigen lopend onderzoek. Doel van het seminar is de student een beeld te geven van filosofisch handwerk in den breedte. Deelname aan dit seminar is verplicht voor voltijd propedeusestudenten van de BA-opleiding Wijsbegeerte.

Leerdoelen

Doelstelling

Doel van het seminar is de student al in het eerste semester van zijn/haar studie een beeld te geven van de praktijk van filosofisch onderzoek.

Eindtermen

De student die actief aan het seminar heeft deelgenomen:

 • heeft kennis genomen van de grote diversiteit aan onderzoeksstijlen binnen de filosofie;

 • heeft oog voor de sociale setting waarbinnen filosofisch onderzoek plaats vindt;

 • is in staat om over een filosofisch onderzoeksproject een eenvoudige rapportage op te stellen.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject), eerste jaar.

Let op: het Onderzoeksseminar bestaat uit zes bijeenkomsten en gaat van start op vrijdag 23 september 2016. Zie het rooster voor de overige data.

Onderwijsvorm

 • Seminar

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor het seminar: 9 uur

 • Volgen van colleges: 6 × 1 uur = 6 uur

 • Schrijven essay: 3 uur

Toetsing

 • Klein essay

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden (essay).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • het plaatsen van internetverwijzingen naar aanvullende literatuur

 • het plaatsen van opdrachten

 • het versturen van e-mails.

Literatuur

Niet van toepassing.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels (coördinator)

Opmerkingen

Niet van toepassing.