Prospectus

nl en

Optional Subjects (Philosophy)

Course
2016-2017

Planning

In het tweede semester van het tweede jaar van de bacheloropleiding Wijsbegeerte biedt het studieprogramma een keuzeruimte van 30 EC. Het is ook mogelijk de keuzeruimte in zijn geheel door te schuiven naar het derde jaar, of gedeeltelijk in het tweede en gedeeltelijk in het derde jaar te plannen. In dat geval kunnen studenten in het tweede semester van het tweede jaar alvast BA3-cursussen volgen. In sommige gevallen is een verplaatsing van de keuzeruimte naar het derde jaar noordzakelijk, bijvoorbeeld als een minor wordt gekozen die gespreid over het gehele studiejaar wordt aangeboden.

Deeltijdstudenten geven doorgaans invulling aan hun keuzeruimte in het vierde jaar. Dubbelstudenten die ook een andere bacheloropleiding afronden kunnen bij de examencommissie vrijstelling aanvragen voor de keuzeruimte.

Invulling van de keuzeruimte

De keuzeruimte van 30 EC kan op verschillende manieren worden ingevuld:

Minor

De keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor, een vastgestelde pakket van 30 EC. Studenten die zich voor een minor willen inschrijven moeten de propedeuse hebben behaald. Een overzicht van alle aangeboden minoren is beschikbaar in de e-Studiegids. Een aantal bijzondere minoren zijn de interdisciplinaire minoren, de Educatieve minor en de (overige) Praktijkstudies.

Alle informatie over aanbod, toelating en inschrijving is beschikbaar op de minorensite

Individueel keuzepakket

De keuzeruimte kan ook worden ingevuld met een individueel, zelf samengesteld, keuzepakket. In het pakket mogen zowel niet-wijsgerige als wijsgerige onderdelen worden opgenomen. Alle door de universiteit aangeboden keuzevakken zijn te vinden in de e-Studiegids (onder ‘Keuzevakken’).
Een individueel keuzepakket moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de examencommissie, die beoordeelt of het voorgestelde pakket voldoende samenhang en niveau-opbouw heeft. Het keuzepakket dient ten minste één cursus te bevatten van niveau 300.

Stage

De keuzeruimte kan worden ingevuld met een academische stage van maximaal 20 EC. In dat geval zal de resterende ruimte van de keuzeruimte moeten worden aangevuld met keuzevakken.

Studieverblijf in het buitenland

Het is ook mogelijk te keuzeruimte geheel of gedeeltelijk in te vullen met filosofische of niet-filosofische vakken van een buitenlandse universiteit. Zie studieverblijf in het buitenland

Goedkeuring

Een individueel keuzepakket moet altijd vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de examencommissie. Dat geldt eveneens voor het stageplan of het beoogde studieprogramma aan een buitenlandse universiteit. Een minor behoeft geen goedkeuring van de examencommissie.

Voor het aanvragen van goedkeuring van een individueel keuzepakket is een formulier beschikbaar (aan te vragen bij de studiecoördinator).