Prospectus

nl en

Klassiek Egyptisch

Course
2016-2017

Toegangseisen

Inleiding Middelegyptisch en Lectuur Middelegyptisch.

Beschrijving

De cursus heeft als doel de ontwikkeling van taalvaardigheid in, en grammaticale kennis van, het Oud- en Middelegyptisch d.m.v. het lezen van Klassiek Egyptische teksten uit te bouwen. Aan bod komen in elk geval de Piramide en Coffin Teksten, de klassiek Egyptische autobiografie, en de Instructions.

Leerdoelen

Kennismaking met het Oud-Egyptisch; ontwikkelen algehele vaardigheid in het lezen van Klassiek Egyptisch; kennismaking met genres van het Klassiek Egyptisch; uitbreiding vocabulair; ontwikkelen vaardigheid in het gebruiken van naslagwerken en het Wörterbuch; zelfstandig een (korte) tekst vertalen, translitereren en analyseren.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Blackboard

Blackboard

Studielast

  • Colleges: 13 × 2 = 26

  • Collegevoorbereiding: 13 × 4 = 52

  • (Voorbereiding) deeltoets: 12

  • Tentamen en zelfstudie: 50

Toetsing

  • Deeltoets: transliteratie, vertaling, analyse van een korte tekst (30%);

  • Eindtentamen: transliteratie, vertaling, grammaticale vragen van een ongeziene tekst, met woordenboek (70%).

  • Herkansing (100%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Literatuur

Volgt.

Registration

uSis

Contact

Dr. R. van Walsem