Prospectus

nl en

Egyptian Epigraphy

Course
2016-2017

Toegangseisen

-

Beschrijving

De bestudering van klassiek Egyptische hiërogliefenteksten, klassikaal vanaf foto’s en/of facsimile tekeningen verder vanaf monumenten in het Rijksmuseum van Oudheden

N.B. Wegens sluiting van de Egyptische afdeling van het RMO tot december 2016 zal slechts van foto’s/facsimile’s gewerkt kunnen worden.

Leerdoelen

Het leren lezen van originele hiërogliefenteksten in het Oud en Middel Egyptisch.
Inzicht in de relatie van hiërogliefenteksten tot de objecten of monumenten waarop zij zijn aangebracht. Verbreden en verdiepen van grammaticale en vocabulaire kennis van deze taalstadia.

Onderwijsvorm

Werkcollege, zelfstandige literatuurstudie. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

5.0 EC (=140 u); 7 à 8× 2 uur coll. (=1 x per 2 weken)[16 u] + 8×4 [32 u] coll. voorbereiding + 92 u. werkstuk en presentatie.

Toetsing

Halverwege de collegereeks translitereren, vertalen en beantwoorden van grammaticale en epigrafische vragen aan de hand van een ongelezen epigrafische tekst.

Individuele studie van één ongelezen inscriptie, resulterend in:
Eindwerkstuk (objectstudie en becommentarieerde vertaling) (70%).
Mondelinge presentatie [bij het origineel] (30%)

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

 • Caminos, R.A. and H.G. Fischer 1979, Ancient Egyptian Epigraphy and Palaeography. New York: The Metropolitan Museum of Art.

 • Dorman, Peter F. 2001, “Epigraphy”, in D.B. Redford, ed., The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. I. Oxford: Oxford University Press, pp. 471-476.

 • Fischer, Henry G. 1977, The Orientation of Hieroglyphs, Part I: Reversals (Egyptian Studies II, New York), 3-47.

Lectuur:

 • *Gevel mastaba van Hetepherachty in RMO (Boeser, Beschrijving, I, pl. V-VIII) .

 • *“Autobiografie” van Hesi (Kanawati, The Teti Cemetery at Saqqara, vol. V, The Tomb of Hesi, pl. 7-8, 33, 52, 59).

 • “Autobiografie” van Rawer (S. Hassan, Excavations at Gîza 1929-1930 (Oxford 1932), fig. 13, pl. XVIII.

 • Stèle van Beb in RMO (Leiden V 88, Boeser, id., pl. 10; cf. Borghouts, Egyptisch, II, 266).

 • *Stèle van Hatiay in RMO (Leiden V. 1, Boeser, id., VI, pl. 1; cf. Gardiner Ancient Egyptian Onomastica, I, 51 ff., Willems, in CdE, 73 (1998), 231ff.).

 • *Wand van graf van Merymery in RMO (Leiden K 15, Boeser, id, IV, pl. 13-15).

 • Stèle van Horemheb in BM, London (G.T. Martin, The Memphite Tomb of Horemheb etc, pl. 21-22

 • *Stèle van Heryhor in RMO (Leiden V 65, Boeser, id, VI, pl. 28).

N.B. tijdens de collegereeks zijn wijzigingen en/of uitbreiding/vervanging van deze lijst mogelijk.
De met een *gemarkeerde teksten worden op college behandeld, de rest zelf lezen.

Aanmelden

-

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Geen à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

-

Opmerkingen

Bij aanwezigheid van buitenlandse studenten is het mogelijk de cursus in het Engels te geven.