Prospectus

nl en

Coptic 1

Course
2016-2017

Toegangseisen

-

Beschrijving

Het Koptisch is de jongste vorm van het Egyptisch. Omdat het ook de meest toegankelijke vorm van die taal is, is het Koptisch onmisbaar voor een beter begrip van de oudere taalfasen. Daarnaast is het Koptisch de taal van een belangrijk corpus vroeg-christelijke geschriften, waaronder beroemde teksten als het Evangelie van Thomas of dat van Judas. Het leeft nu nog voort als de liturgietaal van de talrijke christelijke minderheid in Egypte, de Kopten. De cursus omvat een intensieve kennismaking met schrift en grammatica van het belangrijkste literaire dialect van het Koptisch, het Sahidisch (4e-11e eeuw na Chr), maar is vanaf het begin gericht op het zelfstandig leren lezen van teksten in het Koptisch.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis van de Sahidisch-Koptische vorm van het Egyptisch en het bijbehorende schrift; het verkrijgen van actief inzicht in de grammatica en het opbouwen van een basiswoordenschat ten einde hierdoor in staat te zijn tot het zelfstandig lezen van eenvoudige teksten in het Sahidisch-Koptisch.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • College: ca. 50 uur

 • Collegevoorbereiding: ca. 150 uur

 • Zelfstandige tekstlectuur (tentamenvoorbereiding): ca. 80 uur

 • Totale studielast: 280 uur

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers:

 • Twee tussentoetsen: ieder 20% (van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen: 60% (van het eindcijfer)

Herkansing

De eindtoets en de tussentoets(-en) waarvoor een onvoldoende is behaald.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Leerboek:

 • C.H. Reintges, Coptic Egyptian (Sahidic Dialect): A Learner’s Grammar, Keulen: Rüdiger Köppe Verlag, 2004. ISBN 3-89645-570-2.
  (begin niet met een achterstand en bestel het boek ruim voor het begin van de college’s!)

Zelfstandig te lezen teksten:

 • Apophthegmata Patrum (M. Chaîne, Le manuscrit de la version copte en dialecte sahidique des “Apophthegmata Patrum, Cairo 1960, nos. 69, 141, 157, 175, 181, 184, 213, 235, 239, 240, 186, 226, 188).

 • Theophilus van Alexandrië, Wonderen van St. Menas (J. Drescher, Apa Mena: A selection of Coptic texts relating to St. Menas,Cairo 1946, 7-34).

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Prof. Dr. J. van der Vliet

Opmerkingen