Prospectus

nl en

Onderzoeksproject

Course
2016-2017

Toegangseisen

Te kiezen door studenten van het Honours College Bèta en Life Science, onafhankelijk van de studiefase.

Beschrijving

Uitvoeren van een onderzoeksproject inclusief verdieping in literatuur, voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van experimenten, schrijven van verslag en (zoveel mogelijk) deelname aan meetings binnen de onderzoeksgroep.
De HC student kan er voor kiezen om al aan het einde van het eerste jaar (zomervakantie) te starten met een project in een van de vele laboratoria bij de Faculteit W&N of op het LUMC. De talentcoach kan de student begeleiden bij het vinden van een passend onderzoeksproject.
De lengte van een onderzoeksproject kan variëren tussen 5 en 20 ECTS. De uitvoering van het onderzoek kan in de zomerperiode plaatsvinden of (indien het onderzoek zich er voor leent) gedurende het studiejaar worden voortgezet. Onderwerp, duur en planning van het onderzoeksproject wordt bepaald in overleg met de begeleider. Zo is 5 EC gelijk aan 3,5 week fulltime of 4 maanden 1 dag in de week.

Rooster

Individueel te plannen in eigen studieplan

Onderwijsvorm

De student wordt opgenomen in de onderzoeksgroep en voert onder begeleiding experimenten uit.

Toetsing

Beoordeling van een onderzoeksproject is volgens de normen van het bacheloronderzoek van de reguliere opleiding van de student. Het onderzoeksproject wordt afgesloten met een verslag en eventueel indien van te voren afgesproken tevens met een mondelinge presentatie

Literatuur

Voor het onderzoeksproject wordt relevante literatuur door de begeleider verstrekt.

Aanmelden

Een onderzoeksproject moet vooraf worden goedgekeurd door de facultaire HC examencommissie.
(1) Neem eerst contact op met je talentcoach om je te orienteren op een onderzoeksproject
(2) Als er een onderzoeksgroep en begeleider is gevonden, schrijf je een onderzoeksvoorstel, die je indient bij de facultaire HC examencommissie. Het format hiervoor is te vinden op Blackboard – individuele keuzeonderdelen. Deel 1 lever je in voorafgaand aan je onderzoeksproject.
(3) De aanvraag dient uiterlijk de dag voor de vergadering van de HC examencommissie gemaild te worden naar HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl. De vergaderdata van de HC examencommissie staan vermeld op Blackboard – Vergaderdata HC examencommissie
(4) Indien het onderzoeksvoorstel wordt goedgekeurd door de facultaire HC examencommissie, voer je je onderzoek uit zoals afgesproken en onder begeleiding van de aangestelde begeleider.

Beoordeling

Volgens afspraak met begeleider, HC examencommissie en HC coördinator.

De student levert deel 2 van het ‘Honours Contract Onderzoeksproject’ in via HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl. Dit contract is te vinden op Blackboard – individuele keuzeonderdelen
Om de beoordeling in uSis te kunnen verwerken, stuurt de docent rechtstreeks een getekend tentamenbriefje voor het Onderzoeksproject naar HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl.
De student kan een format voor dit tentamenbriefje vinden op Blackboard – Format Studieresultaat

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl