Prospectus

nl en

Leiderschap (HC B&LS)

Course
2016-2017

Toegangseis

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science.

Beschrijving

‘Wat maakt een leider succesvol?’. Dit is de kernvraag die in deze module centraal staat. Voor een antwoord is de module een inleidende zoektocht naar wat succesvol leiderschap inhoud in theorie en onderzoek. Er worden antwoorden gezocht op verschillende intrigerende vragen. Wat is leiderschap? Is leiderschap nodig? Hoe is falend leiderschap te verklaren? Wat is succesvol leiderschap?.
Het vak is bedoeld voor studenten van het Honours College FSW met een wetenschappelijke interesse in leiderschap en/of de ambitie tot leidinggeven en leiderschap. Het inzicht wordt vergroot in succesvol leiderschap op verschillende niveaus in verschillende sectoren van de samenleving.

De volledige vakomschrijving inclusief roosterinformatie is de vinden in de e-studiegids van het Honours College FSW

Aanmelden

Per semester zijn 30 plaatsen beschikbaar.
Aanmelden gaat via het Secretariaat Honours College FSW kamer 5A12.
honoursfsw@fsw.leidenuniv.nl