Prospectus

nl en

Hieratic paleography

Course
2016-2017

Toegangseisen

Klassiek Egyptisch en Nieuwegyptisch

Beschrijving

Kennismaking met het hiëratische schrift, gedurende de Faraonische tijd het schrift voor documentaire, literaire en religieuze teksten. De op het college behandelde teksten (literaire en administratieve teksten en brieven) stammen uit de periode vanaf het late Oude Rijk tot het einde van het Nieuwe Rijk. Naast de lectuur van het hiëratisch zelf zal aandacht worden besteed aan vorm en functie van hiëratische papyri.

Leerdoelen

 • Leesvaardigheid hiëratisch;

 • kennis van paleografische ontwikkelingen in deze schriftsoort;

 • kennis van vorm en functie van hiëratische papyri.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

Total course load 140 hours:

 • attending seminars and sitting exams 30 hours

 • preparing seminars 70 hours

 • preparing exams (hieratic texts, reading list) 40 hours

Toetsing

Tussentoets (na blok 1) waarbij een aantal regels van een nog niet geziene Middenrijks hiëratische tekst wordt getranscribeerd en vertaald (telt voor 40%). Eindtentamen waarbij een aantal regels van een nog niet geziene Nieuwerijks hiëratische tekst wordt getranscribeerd en vertaald (60%).

Herkansing

Het eindtentamen kan worden herkanst; het cijfer telt dan opnieuw voor 60% mee in het totaal.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

 • G. Möller, Hiëratische Paläographie. Die Aegyptische Buchschrift in ihrer Entwicklung von der Fünften Dynastie bis zur römischen Kaiserzeit I-II, Leipzig 1927 (te verkrijgen bij het Studiepunt als “syllabus Hiëratische paleografie”, 2 delen);

 • J. Černý, Paper and Books in Ancient Egypt, Chicago 1985 (1ste d. 1952);

 • A.H. Gardiner, The Transcription of New Kingdom Hieratic, Journal of Egyptian Archaeology 15 (1929), 48-55;

 • E.F. Wente, Scripts: Hieratic, in: D.B. Redford ed., The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt 3, Oxford etc. 2001, 206-210.

 • De te lezen hiëratische teksten worden op het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

“Dhr. Dr. B.J.J. Haring”