Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek

Course
2016-2017

Beschrijving

Empirisch onderzoek is de basis van Biomedische Wetenschappen. Met empirisch onderzoek wordt onderzoek bedoeld waarin een wetenschappelijke vraagstelling wordt beantwoord door middel van (meestal) nieuw verzamelde gegevens. In het blok ‘Methoden en Technieken van Wetenschappelijk Onderzoek’ komen zowel de opzet van empirisch onderzoek, als de analyse van de verkregen gegevens aan de orde.

Doel

De hoofddoelstelling van dit blok is leren om kwantitatieve analyses in een biomedische context kritisch te beoordelen. Meer specifiek kunnen we de volgende vaardigheden noemen:

  • Je kunt de belangrijkste onderzoeksvormen definiëren, herkennen en toepassen.

  • Je kunt de meest gebruikte grootheden voor ziekte frequentie en ziekte associatie definiëren en uitrekenen.

  • Je kunt empirische gegevens statistisch analyseren met het pakket SPSS en deze analyses cijfermatig en grafisch illustreren.

  • Je kunt de conclusies van deze analyses vertalen in klinische kansuitspraken over patiënten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, computerpractica, gecombineerde werkgroep/computerpracticum.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen en en SPSS opdrachten.

Tentamendata

  • Tentamen: vrijdag 24 maart van 13.30-16.30 uur

  • Hertentamen: donderdag 13 juli van 9.00-12.00 uur

Literatuur

  • A. Petrie, C. Sabin. Medical Statistics at a Glance.

  • J.P. Vandenbroucke, A. Hofman. Grondslagen der Epidemiologie