Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Classic Japanese 2

Course
2016-2017

Toegangseisen

Klassiek Japans 1

Beschrijving

Een voortzetting van de introductiecursus Klassiek 1 op basis van teksten gesteld in Klassiek Japans uit verschillende perioden. De selectie van teksten sluit zo mogelijk aan op de interesses van de studenten. Studenten zullen in groepjes opdrachten voorbereiden als praktische oefening. Studenten betrekken daar ook relevante contextinformatie bij. In het tweede deel van de cursus zullen ook afwijkende schriftsoorten als hentaigana en cursief schrift geïntroduceerd worden.

Leerdoelen

Verdergaande oefening in analyse en de grammatica van het klassiek Japans. Nadere kennismaking met voor Japan relevante bronteksten en hun culturele omgeving en secundaire literatuur. Oefening in lezing van afwijkende schriftsoorten als hentaigana.

Rooster

Zie roosterpagina Japanstudies

Onderwijsvorm

Werkcollege met opdrachten

Studielast

  • Bijwonen college: 13×2 =26

  • Voorbereiden college: 13 ×4=52

  • Zoekopdrachten en Literatuur: 30

  • Postings: 2 × 5 = 10

  • Midterm 15

    *Tentamen 15 ### Toetsing Actieve deelname aan college waaronder de voorbereiding en opdrachten met een minimale aanwezigheid van 70% van de colleges (30%) schriftelijke tentamens over de behandelde stof verdeeld in een midterm (20%) en een afrondend tentamen (50%) Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten Er is een herkansing over alle stof van midterm en van afrondend tentamen: zie tentamenrooster

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt als informatiemedium en voor het inleveren van opdrachten.

Literatuur

Literatuur reeds in bezit van studenten uit de cursus Klassiek Japans 1
h3. Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. H. van der Veere Medewerkerspagina