Prospectus

nl en

Klassieke teksten: Bertrand Russell, Problems of Philosophy

Course
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars (voltijd) bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

In 1912 Bertrand Russell published his “shilling shocker” The Problems of Philosophy at Oxford University Press. The book is still in print and can be found on the net: it is truly a classic. The book tries to combine traditional foundational epistemology with British empiricism against the background of the insights of modern logic: Russell was after all one of the two authors of Principia Mathematica. (This, however, is not a reason for worry: the book is entirely untechnical and does not employ formulae.)

The course will study the fifteen chapters of this short (100 pages only!) book, with regard to doctrinal, historical, and linguistic aspects, with suitable assignments every week. The weekly sessions will be a mixture of seminar and lecture. Among other things we shall search for adequate Dutch translations for crucial epistemological terms.

Leerdoelen

Nader te bepalen

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject), tweede jaar.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Nader te bepalen

Toetsing

Nader te bepalen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • mededelingen

  • het ter beschikking stellen van teksten en opdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

  • Bertrand Russell, The Problems of Philosophy, Oxford University Press, 1912 (of een latere uitgave; ook beschikbaar op intenet.)

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. B.G. Sundholm

Opmerkingen

Niet van toepassing.