Prospectus

nl en

Human Resource Management

Course
2016-2017

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de masteropleiding ‘Management van de Publieke Sector’.

Beschrijving

Mensen zijn een belangrijke en vaak onderschatte resource voor organisaties. Human Resource Management (HRM) is daarom belangrijk onderdeel in het succesvol managen van een organisatie. In dit seminar wordt HRM benaderd vanuit zowel een theoretisch, wetenschappelijke als ook een professionele invalshoek.
De nadruk in dit vak ligt op HRM in de publieke sector. De verschillende eisen die publieke en private sector organisaties aan hun HRM stellen zullen aanbod komen. Verder wordt ook aandacht besteed aan de integratie van strategie en HRM binnen organisaties, evenals aan inhoudelijke componenten van HR-beleid zoals werving en selectie, leiderschap, motivatie e.d. Eveneens wordt ingegaan op de uitdagingen voor HR-afdelingen, zoals de vergrijzing of de noodzaak tot bezuinigen vanwege de financiële crisis.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunnen studenten:

  • (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van HRM kritisch beoordelen.

  • kern theorieën op gebied van HRM in de publieke sector begrijpen en vergelijken.

  • een analyse maken van HR-vraagstukken in de (bestuurs)praktijk en aanbevelingen doen op basis hiervan.

  • beschrijven hoe het personeelsbeleid door de jaren heen veranderd is en wat verschillende benaderingen van personeelsbeleid zijn
    uitleggen hoe HRM, via aandacht voor werving en selectie, competentiemanagement, leiderschap, diversiteitsbeleid e.d., kan bijdragen aan het verbeteren van de prestaties.

  • interpreteren hoe omgevingsontwikkelingen van invloed kunnen zijn op HRM in publieke organisaties.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoor- en gastcolleges
Zelfstudie

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 14 uur
Maken van opdrachten: 63 uur
Zelfstudie (verplichte literatuur/voorbereiding op colleges): 63 uur

Toetsing

Individueel adviesrapport (weging 50%)
Wetenschappelijk groepspaper (weging 50%)

Beide opdrachten tellen voor 50% mee. Om het vak voldoende af te kunnen sluiten moeten beide opdrachten minimaal 5.5 of hoger zijn. Compensatie is dus niet mogelijk.

Om het paper te mogen herkansen moet van de eerste inlevermogelijkheid gebruik zijn gemaakt. Let op! Er dient en stuk te worden ingeleverd dat als volledig paper gezien kan worden. Dit ter beoordeling van de docenten.

De herkansing van beide papers vindt plaats 3 weken nadat de cijfers van het wetenschappelijk groepspaper bekend zijn gemaakt.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Masterstudenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen, maar dan verliezen zij het recht op de herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten.
Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Tijdens dit vak wordt er gebruik gemaakt van Blackboard om informatie beschikbaar te maken (bijv. vakwijzer, slides)

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • Steijn, B. & Groeneveld, S. (red.) 2013. Strategisch HRM in de publieke sector, Assen: Van Gorcum. (ISBN9789023251132)

  • Diverse artikelen

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Tanachia Ashikali, MSc: t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl
Dr.Daphne van Kleef D.D. van Kleef

Spreekuren op afspraak.

Opmerkingen