Prospectus

nl en

The State as Employer

Course
2016-2017

Toegangseisen

Alleen studenten van de master Management van de Publieke Sector kunnen dit vak volgen met als aandachtsgebied Strategie, advisering en verandermanagement .

Beschrijving

De overheid als arbeidsorganisatie stipt aan dat de overheid als werkgeefster nog steeds een andere werkgeefster als een werkgeefster in de private sector. Die bijzondere omstandigheden geven aanleiding tot bijzondere criteria voor de overheid als arbeidsorganisatie.

Het vak zal de fundamenten van de status aparte van ambtenaren in Nederland vergelijken met de fundamenten van de status aparte in andere landen zoals België, Frankrijk, Duitsland en Denemarken. Op basis van die fundamenten kan het huidige normaliseringsdiscours beter worden gesitueerd. Daarna wordt ook vergeleken met landen die op dit ogenblik geen status aparte meer hebben en dus hun fundamenten hebben gewijzigd. Die landen zijn Zweden en Italië. Tevens wordt het Verenigd Koninkrijk meegenomen in die vergelijking omdat het nooit een formele status aparte voor ambtenaren heeft gekend. Daarna worden de internationale tendensen besproken.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • de theorieën en praktijk achter de overheid als arbeidsorganisatie in vergelijkend perspectief te plaatsen

  • eigen onderzoek te verrichten op het vergelijkend gebied van de overheid als arbeidsorganisatie

  • organisaties in zekere mate te kunnen adviseren op het gebied van de overheid als arbeidsorganisatie

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Wekelijkse Seminars (verplicht).

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 14
Zelfstudie: 126

Toetsing

Individueel eindpaper (100%). Indien het cijfer lager is dan een 5.5 kan het paper worden herkanst.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.

Herkansing
Masterstudenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen, maar dan verliezen zij het recht op de herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten. Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Blackboard

Een maand voordat het vak start is Blackboard beschikbaar.

Literatuur

  • Nader aan te kondigen

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof.dr. A.H.L. de Becker
FGGA Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer: B2 o8
Telefoon: 070-8009952