Prospectus

nl en

Zorg voor mensen met functiebeperkingen

Course
2016-2017

Toegangseisen

Dit vak kan ook als keuzevak worden gekozen, mits ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorie en neuropsychologie op inleidend niveau zijn gevolgd.

Beschrijving

In dit inleidende vak wordt onder andere ingegaan op:

  • de geschiedenis van de zorg voor mensen met beperkingen en de veranderingen in visie op zorg;

  • de aard en de oorzaken van ernstige ontwikkelingsstoornissen in brede zin;

  • de verschillende functiebeperkingen en de gevolgen voor de ontwikkeling;

  • stoornissen in de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden;

  • verschillende visies op en definities voor ernstige ontwikkelingsbeperkingen en handicaps;

  • de betekenis van deze beperkingen voor betrokkenen, ouders en maatschappij;

  • de orthopedagogische ondersteuning voor mensen met een ernstige ontwikkelingsproblematiek.

Leerdoelen

Doel van dit vak is de student te voorzien van kennis en inzicht in de hierboven genoemde onderwerpen.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, verdiepingscolleges en werkopdrachten via Blackboard.

Toetsing

Tentamen over de literatuur en de collegestof, deels meerkeuze (40 vragen) en deels open vragen (4).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard
.

Literatuur

  • Batshaw, M.L., Roizen, N.J., Lotrecchiano, G.R. (2013). Children with Disabilities. Baltimore: Paul Brookes Publications.

  • Aanvullende literatuur en video’s via Blackboard

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van het vak is mw. dr. Y.M. Dijkxhoorn. In de periode dat het vak gegeven wordt heeft zij spreekuur aansluitend op het college.