Prospectus

nl en

Leren door Doen

Course
2016-2017

This information is only available in Dutch.

Toegangseisen

Dit vak is een Honours Class en is in principe dus alleen toegankelijk voor studenten van het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten.

Beschrijving

Wil je leren hoe je een project opzet, uitvoert en evalueert? Wil je iets doen in en voor de stad Leiden? Wil je democratische vernieuwing in de praktijk brengen? Wil je niet alleen leren, maar vooral ook doen? Dan is deze Honours Class iets voor jou. Na drie colleges en een presentatie van jouw/jullie project voor een Dragons Den in het stadhuis, ga je vooral zelf in de stad aan de slag. Want daar en in de praktijk ga je dingen leren die we je niet in een lokaaltje kunnen uitleggen!

Deze Honours Class georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Leiden, de Politie Leiden en met het Stadslab Leiden. In de afgelopen jaren is vanuit deze Class bijvoorbeeld een veldonderzoek gedaan naar de subsidiëring van Groene Daken in Leiden, is de Wijkvereniging Merenwijk (mede) opgezet (zie dit filmpje ) en zijn er aanbevelingen gedaan om de democratische kwaliteit van de basispolitiezorg in Teylingen te verbeteren.

Leerdoelen

Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten:

 • Kennis en ervaring hebben opgedaan over het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van een concreet maatschappelijk project;

 • Vanuit een aangereikt theoretisch kader over democratische waarden het project vooraf doordenken en achteraf evalueren.

Rooster

Vrijdag 3 februari van 11 tot 14 uur
Vrijdag 10 februari van 11 tot 14 uur
Vrijdag 17 februari van 10 tot 14 uur
Vrijdag 24 februari van 11 tot 14 uur
Vrijdag 3 maart van 15 tot 17 uur

Vrijdag 19 mei van 11 tot 14 uur terugkombijeenkomst

16 slotbijeenkomst van 15 tot 17 uur.

Locatie

De Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, Leiden, lokaal C002 en externe locaties. De terugkombijeenkomst zal plaatsvinden in zaal A007 in de Oude Sterrewacht. De slotbijeenkomst zal plaatsvinden in zaal c005 in de Oude Sterrewacht.

Programma

 • Bijeenkomst 1: Stadslab Leiden & Prof. Job Cohen, bijzonder hoogleraar Thorbecke-leerstoel en oud-burgemeester van Amsterdam
  Vrijdag 3 februari 2017, 11:00 – 14:00 uur, Oude Sterrewacht
  Introducerend college over gemeentelijke democratie: Wat is de rol van het lokaal bestuur in de stad? Hoe werkt de samenwerking met het maatschappelijk middenveld en andere relevante actoren (onderwijs, cultuur, welzijn) in omgaan met maatschappelijke vraagstukken in en rond de stad? Dit college is tevens een kennismaking met Stadslab over ‘Democratisch innoveren’, waarbij duidelijk wordt aan welk soort onderzoeksvragen er gedacht kan worden. De verschillende projecten en maatschappelijke vraagstukken worden geïntroduceerd. Ook zal tijdens deze bijeenkomst de opzet van het vak worden uitgelegd.

 • Bijeenkomst 2: Dr. Geerten Boogaard, docent staats- en bestuursrecht
  Vrijdag 10 februari 2017, 11:00 – 14:00 uur, Oude Sterrewacht
  Theoretisch college op het grensvlak van politicologie en staatsrecht over democratische waarden. Hoe kan je bestuurlijke vernieuwing beoordeling? Voor welk probleem is wat de oplossing en wat is zijn eigenlijk verbeteringen? Als uitgangspunt wordt genomen het kader van Graham Smith. Hij beoordeelt initiatieven op de volgende kwaliteiten.
  Tijdens dit college maken de studenten hun keuze voor een bepaald onderzoeksproject.
  Voorbereiding: Smith, G., Democratic Innovations. Designing Institutions for Citizen Participation, Cambridge University Press 2009, p. 8-29.

 • Bijeenkomst 3: Marije van den Berg
  Vrijdag 17 februari 2017, 11:00 – 14:00 uur, Oude Sterrewacht
  Tijdens deze bijeenkomst word je op weg geholpen bij het ombouwen van je onderzoeksvraag tot een plan van aanpak. Je leert over actieonderzoek en hoe je dit zou kunnen toepassen op je eigen project.

 • 17 – 24 februari: Voorbereiden plan van aanpak voor het project.

 • Vrijdag 24 februari 2017, tussen 10.00 – 14.00 uur, feedback voor plan van aanpak, Oude Sterrewacht
  Tijdens een individuele sessie presenteren de studententeams hun eerste indrukken en eerste ideeën. Zij krijgen daarop commentaar vanuit het Stadslab en vanuit de theorie. Ook worden de studenten geholpen bij de voorbereiding van hun presentatie voor de Dragons Den, door middel van een presentatietraining van een ervaren coach. De feedbacksessies worden in overleg met de teams gepland, tussen 11.00 – 14.00 uur.

 • Vrijdag 3 maart 2017, 15:00 – 17:00 uur (onder voorbehoud), presentatie plan van aanpak voor Dragons Den, locatie volgt.
  De studenten presenteren hun plan voor het project aan de Dragons: burgemeester of wethouder van Leiden, prof. Job Cohen en Marije van den Berg.
  De feedback van de Dragons gebruiken de studenten om het plan aan te scherpen.

 • Uitvoeren plan van aanpak
  Tussen 3 maart en begin juni gaan de studenten gaan aan het werk bij projecten van het Stadslab Leiden, of nemen zelf initiatief als zij een ander project hebben gevonden. Tegelijkertijd houden ze hun ogen open en blijven ze kritisch over de meerwaarde van en de werkwijze in hun project.

 • Eind maart & halverwege mei 2017: Terugkombijeenkomsten
  Tijdens de terugkombijeenkomsten vertellen de teams hoe de uitvoering van het project verloopt, en krijgen zij feedback en tips om knelpunten aan te pakken. Data worden in overleg met studenten bepaald.

 • Vrijdag 9 juni 2017
  Individueel reflectieverslag inleveren

 • Slotbijeenkomst
  Presentatie resultaten en reflectie aan de Dragons en aan elkaar. Datum in overleg vast te stellen.

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • Wetenschappelijke reflectie: 40 uur

 • Doe-democratie in de praktijk: 70 uur

 • Projectmanagement: 30 uur

Toetsing

 • 80% (Inhoud) reflectieverslag

 • 20% Eindpresentatie

Blackboard en uSis

Dit vak maakt geen gebruik van Blackboard. In verband met kleinschaligheid wordt directer gecommuniceerd.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Smith, G., Democratic Innovations. Designing Institutions for Citizen Participation, Cambridge University Press 2009, p. 8-29.

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van maandag 7 november tot en met zondag 20 november mogelijk via de Honours Academy, via deze link

Contact

Dhr. Dr. Geerten Boogaard