Prospectus

nl en

Clinical assessment and treatment: general introduction

Course
2016-2017

Beschrijving

Het vak Diagnostiek en Behandeling bestaat uit drie onderdelen van 5 ects. Diagnostiek en Behandeling: inleiding (5 ects) is voor alle studenten verplicht. Daarnaast kiezen studenten twee specialisaties. Naast de specialisatie in vier vakgebieden (neuropedagogiek, ontwikkelingsstoornissen, jeugdzorg, autismespectrumstoornissen en leerproblemen) bestaat er een klinische specialisatie waarin het accent gelegd wordt op het aanleren, beheersen en toepassen van klinische vaardigheden. Studenten die een klinische stage willen gaan doen, en eventueel binnen deze stage in aanmerking willen komen voor het behalen van hun diagnostiekaantekening, dienen de vakken Diagnostiek en Behandeling: Inleiding, Klinische Vaardigheden en één van de specialisaties in de vakgebieden te volgen.

Er wordt bij het vak Diagnostiek en Behandeling voortgebouwd op kennis en kunde van de volgende Bachelorvakken: Orthopedagogiek: theorieën en modellen, Methoden van Klinische Diagnostiek, Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening, Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling, Leren en Cognitie, Psychopathologie: orthopedagogische aspecten, Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek en Juridische en ethische aspecten

Leerdoelen

Studenten van de Masterspecialisaties Orthopedagogiek en Leerproblemen worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in theoretisch opzicht dat zij aan het eind van hun studie voldoende wetenschappelijke bagage hebben om de diagnostische- en behandelingscyclus adequaat te kunnen doorlopen. Studenten worden bekend gemaakt met het wetenschappelijke en cyclische karakter van het diagnostiek- en behandelingproces. Zij hebben, na afloop van het vak, voldoende theoretische kennis over de psychopathologie van kinderen en jeugdigen en de verschillende werkvelden om adequaat een diagnostisch scenario te kunnen ontwerpen, een indicatiestelling te verrichten en een behandelingsplan op te zetten.

“Rooster”:

Onderwijsvormen

Hoorcolleges.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Verhulst, F.C., Verheij, F., Danckaerts, M. (eds.) (2014). Kinder- en jeugdpsychiatrie. Van Gorcum. ISBN: 9789023253556

  • Collegestof

  • Leeswijzer zal via Blackboard bekend gemaakt worden.

Toetsing

Tentamen.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator: