Prospectus

nl en

Policy, Governance and Organisation I: Quantitative empirical research and domestic governance

Course
2016-2017

Beschrijving

In dit vak bestuderen en analyseren studenten bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken (zoals sociologie, publiek management en organisatietheorie) via het toepassen van kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hierbij worden zowel theorieën en concepten uit de vakken van het eerste jaar, als verworven statistische vaardigheden, geintegreerd en toegepast.

Het vak bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen, waarin studenten een algemeen kader verwerven om theorie en data-analyse te koppelen en onder begeleiding van een docent werken aan een groepspaper waarin zij een onderzoeksopzet uitwerken en toepassen.

Leerdoelen

  • De student is in staat om vanuit een multidisciplinaire probleembenadering en met een integratieve inhoudelijke aanpak bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken die centraal staan in het eerste jaar van de BBO track te onderzoeken met kwantitatieve methoden.

  • De student is in staat in een groep een onderzoeksopzet te maken en deze uit te voeren, met gebruikmaking van kwalitatieve onderzoeksmethoden

  • De student is in staat om in een projectgroep samen te werken en in een projectgroep te komen tot een haalbare planning van een onderzoeksopdracht.

  • De student is in staat om een poster presentatie te geven

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkgroepen

  • Groepspaper

  • Presentatie

Studielast

Totale studielast: 140 uur – Contacturen: 18 uur – Zelfstudie: 122 uur

Toetsing

Concept-paper (20 %)
Poster presentatie (20%)
Groepspaper (60%).

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Ja

Literatuur

Relevante literatuur zal meegedeeld worden via Blackboard.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Contact

Dr. Bert Fraussen@fgga.leidenuniv.nl