Prospectus

nl en

Holocene excursion

Course
2016-2017

Toelatingseis

Bioarchaeology en Kwartairgeologie afgerond hebben.

Beschrijving

Deze excursie maakt deel uit van het BA2-verdiepingscollege van Archaeological Sciences en de BA3-specialisatie Bioarchaeology. Het bijbehorende deel is Paleodieet (3 ects), dat inhoudelijk los staat van deze excursie.
In deze excursie komen de BA2-vakken Bioarchaeology en Kwartairgeologie samen en wordt de link naar de archeologie ook niet vergeten.

Jaarlijks wordt een excursie naar een Nederlandse regio ingepland, waarin de samenhang tussen flora, geologie en archeologie centraal staat. Dit jaar staat de Nederlandse kust centraal (kop van Goeree): de kenmerkende flora, de landschappelijke processen en de bewoningsgeschiedenis van de mens komen allen aan bod.
Voor de excursie wordt in groepsverband een onderwerp uitgewerkt: er wordt een werkstuk (6 pagina’s) over geschreven en gepresenteerd aan de andere studenten.

Leerdoelen

 • Begrip en kennis van de onderlinge relatie tussen geologie, bodems en flora;

 • Toepassen van de kennis uit eerder gevolgde colleges op dit gebied;

 • Inzicht in de landschappelijke processen die een rol hebben gespeeld tijdens de vorming van West-Nederland en de gevolgen die dit heeft gehad voor de bewoningsgeschiedenis;

 • In staat zijn om effectief samen te werken;

 • Door middel van een presentatie gegevens kunnen overdragen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege;

 • Excursie.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • Kort verslag, ca. 2400 woorden (6 pagina’s) (1 ects);

 • Presentatie voorbereiden + geven + excursie (1 ects).

Toetsvorm

 • Presentatie (50%);

 • Werkstuk, beoordeeld als groep (50%).

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Door de student zelf samen te stellen.

Inschrijven

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.

Opmerkingen

 • Aanwezigheid verplicht;

 • Naast Nederlands wordt tijdens de excursie ook in het Engels gedoceerd.