Prospectus

nl en

Alternative Dispute resolution

Course
2016-2017

Toegangseisen

(Bij voorkeur) basiskennis van bestuursrecht.

Beschrijving

De topjurist van de toekomst excelleert niet alleen juridisch, maar heeft tevens oog voor de belangen van beide partijen. Juist de problemen in het publieke domein, zoals tussen overheid en burger, vragen om conflicthantering. Dit speelt niet alleen bij de overheid, maar ook in de advocatuur en de rechterlijke macht. In de praktijk is een groeiende behoefte aan juristen die affiniteit hebben met het oplossen van problemen door eerst te praten, in plaats van eindeloos te procederen. Vroeger was juridische kennis het belangrijkst. Tegenwoordig weet men dat het niet alleen gaat over het juridisch geschil (wel of geen gelijk), maar ook over het vinden van een oplossing waar beide partijen tevreden over zijn.

In dit HC Law vak staat conflicthantering in het publieke domein centraal. Naast het juridisch kader van de Awb en conflicttheorieën, ga je oefenen met mediationvaardigheden en onderhandelen in rollenspellen en simulaties. Vervolgens ga je met deze theoretische inzichten (o.a. procedural justice) en praktische vaardigheden op onderzoek uit naar welke aanpak werkt in de praktijk. Gastsprekers uit de praktijk (overheid, advocatuur, ombudsman) en wetenschap laten je op een andere manier kijken naar conflicten en conflicthantering. Je leert niet alleen om als jurist anders naar conflicten te kijken, maar het verandert ook jouw kijk op en omgang met conflicten.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
In dit vak staat de alternatieve geschilbeslechting tussen burger en overheid centraal:

 • studenten verwerven inzicht in hoe in de praktijk het gebruik van mediation- en onderhandelingsvaardigheden naast of in plaats van alleen een juridische afwikkeling tot grote meerwaarde kan leiden in conflicten tussen burger en overheid;

 • studenten verwerven inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden voor alternatieve geschilbeslechting binnen het wettelijk kader van de Awb;

 • in rollenspellen en simulaties leren studenten mediation- en onderhandelingsvaardigheden in te zetten bij conflicten tussen burger en overheid;

 • studenten schrijven een paper met behulp van eigen onderzoek en de verworven inzichten van de 6 bijeenkomsten.

Onderwijsvorm(en)

Seminar, rollenspellen, simulaties, gastsprekers waaronder in ieder geval de heer prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer en voormalig Nationale ombudsman.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • paper

 • deelname tijdens bijeenkomsten

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:volgt op blackboard, uiterlijk twee weken voor aanvang eerste bijeenkomst.

Aanbevolen studiemateriaal

Volgt op blackboard, uiterlijk twee weken voor aanvang eerste bijeenkomst.

Periode

Week 1: 10 februari 2016 9.15-13.00 uur
Week 2: 24 februari 2016 9.15-13.00 uur
Week 3: 10 maart 2016 9.15-13.00 uur
Week 4: 21 april 2016 9.15-13.00 uur
Week 5: 12 mei 2016 9.15-13.00 uur
Week 6: 19 mei 2016 9.15-13.00 uur

Aanmelden

Via uSis.

Minimum en maximum aantal deelnemers

Minimaal 12, bij voorkeur 16, maximaal 20.

Contact

 • Vakcoördinator: mr.dr. W.H. (Wendy) Versteeg en/of mw. mr.dr. Y. Van der Vlugt

 • Werkadres: Honours Academy

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00

 • Telefoon: 0617419411 en/of 0625592606

 • E-mail: wendyversteeg@casema.nl en/of yvonnevandervlugt@gmail.com