Prospectus

nl en

Van cel tot molecuul

Course
2016-2017

Beschrijving

Moleculair celbiologische en genetische processen staan centraal in dit vak, waarin theorie en toepassing elkaar afwisselen. De leerstof wordt toegepast op klinische problemen enerzijds om deze problemen zo goed mogelijk vanuit moleculair oogpunt te verklaren en anderzijds om preventieve en therapeutisch interventies of nieuwe (bio)medische onderzoeksrichtingen aan te kunnen geven.

Leerdoelen

  • Etiologie en pathogenese van klinische problemen verklaren vanuit moleculair celbiologische en genetische principes

  • Biologische, genetische- en de omgevingsfactoren als ziektedeterminanten onderscheiden

  • Aangeven hoe moleculair genetisch en celbiologische processen beïnvloed kunnen worden door preventieve en therapeutische interventies

  • Beknopt literatuuronderzoek verrichten t.b.v. een casusopdracht

  • Korte mondelinge en schriftelijke casuspresentatie verzorgen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Patiëntdemonstraties, Zelfstudieopdrachten, Werkgroepen, Responsiecolleges en Verdiepingscolleges

Toetsing

Schriftelijk verslag van een casus; tentamen

Literatuur

  • Alberts et al.; Essential Cell Biology, Fourth Edition

  • Turnpenny & Ellard; Elements of Medical Genetics, Fourteenth Edition

  • Pawlina; Histology: A Text and Atlas,Seventh Edition

  • Blokboek van Cel tot Molecuul

Contact

Prof. Ton Raap
Afdeling Moleculaire Celbiologie, LUMC
Prof.dr. M.H. Breuning
Afdeling Klinische Genetica, LUMC