Prospectus

nl en

Line Organisation and Collaboration year 3

Course
2016-2017

Beschrijving

De lijncommissie gezondheidsbevordering bewaakt en bevordert de implementatie van het competentiedomein ‘gezondheidsbevordering’ binnen het curriculum zoals omschreven in het Raamplan 2009: ‘de juist afgestudeerde arts als gezondheidsbevorderaar erkent en bepleit actief het belang van preventieve gezondheidszorg voor de individuele patiënt, patiëntengroepen en de maatschappij. De arts draagt dit belang individueel dan wel in teamverband uit aan beleidsmakers op het terrein van de volksgezondheid en brengt preventieve gezondheidszorg waar mogelijk in de praktijk’.
De lijncommissie bereikt dit door expliciet aandacht aan dit thema te besteden op de lijndagen en door samen met de blokcoördinatoren te zorgen dat waar relevant in het desbetreffende blok relevante kennis over determinanten van gezondheid, gedragsverandering en methoden om gedragsverandering te stimuleren aan bod komen. De lijncommissie geeft ook specifiek aandacht aan het voldoende behandelen van de sociaaleconomische, culturele en etnische diversiteit, en global health.

Leerdoelen

1 De student kan een patiënt uit een authentieke en complexe papieren casus, typeren op basis van epidemiologische gegevens, inclusief determinanten van gezondheid en gedrag.
2 De student kan de omvang van ziekte en determinanten van ziekte analyseren en op basis daarvan een doel voor een interventie formuleren voor (deel van de) populatie.
3 De student kan op basis van een analyse van de casus bepalen wat er aan gezondheidsbevordering kan worden gedaan voor de patiënt.
4 De student kan aan de hand van een gezondheidsprobleem bij een (deel van de) populatie en bekende determinanten van gedrag en de omgeving zijn, een voorstel doen voor beleid m.b.t. preventie en gezondheidsbevordering voor een patiënt of een populatie.
5 De student kan het gezondheids(zorg)beleid bij geselecteerde ziektebeelden beschrijven en aangeven waar knelpunten liggen en hoe individuele arts en overheid daar op in zouden kunnen spelen of moeten spelen.
6 De student kan zijn eigen rol als gezondheidsbevorderaar bekijken in geheel van beleid rond gezondheidsbevordering en preventie en hierbij reflecteren op de rechten en plichten van arts en patiënt.

Rooster

11/5; 15/6; 22/6

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Responsiecollege / vraag deskundige
Werkgroep
Studieopdrachten

Toetsing

Eindpresentatie

Literatuur

  • ‘Volksgezondheid en gezondheidszorg’ (Mackenbach & Stronks)

  • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser)

  • Arts van de Wereld

Contact

Voorzitter: Mw Dr. V. Nierkens, afdeling PHEG, 071-5268623