Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Zorgstage

Course
2016-2017

Beschrijving

Voor de eerstejaars medische studenten is de zorgstage de eerste beroepsmatige kennismaking met medische zorg. De zorgstage biedt al vroeg in het curriculum gelegenheid om te leren je in de praktijk als een professional te gedragen. Het gaat erom dat je je bewust wordt van je eigen gedrag en dat je nieuwe gedragingen verkrijgt die zonder vooroordeel horen bij het beroep als arts. Hiertoe word je betrokken bij de verpleging van zorgafhankelijke mensen. Je leert wat afhankelijkheid voor de patiënt betekent en verkrijgt enkele vanzelfsprekende vaardigheden in het verzorgen van patiënten. Je leert communiceren met patiënten. Je wordt je bewust van de noodzaak om een eigen bijdrage te leveren aan een goede multidisciplinaire teamgeest. Ook geef je jezelf gelegenheid om te reflecteren op je eigen motivatie voor de studie en je toekomstig beroep.

Leerdoelen

1 De student wordt zich bewust van zijn/haar professionele gedrag en ontwikkelt dit.

2 De student wordt zich bewust van de motivatie voor de studie en het toekomstige beroep.

3 De student kan zich over beide mondeling en schriftelijk uitdrukken.

Onderwijsvorm

Stage.

Toetsing.

Het blok ‘Zorgstage’ heeft 3 ECTs. Om het blok te behalen, moet de student voor alle toetsonderdelen een voldoende hebben gescoord. Een onvoldoende voor een toetsonderdeel, betekent dat dit deel opnieuw gemaakt moet worden om alsnog een voldoende voor dit onderdeel te krijgen.

  • Studieopdrachten: schriftelijke en mondelinge verslaglegging op stageadres; beoordeeld door de stagebegeleider.

  • Eindbeoordeling: d.m.v. een eindgesprek met de stagebegeleider en schriftelijk d.m.v. in te leveren vereiste formulieren aan de zorgstagecoördinator.

Literatuur

Blokboek Zorgstage
Het blokboek is het primaire studiemateriaal. Afhankelijk van de stageplek en de casuïstiek die wordt aangetroffen, kan worden teruggegrepen op de volgende boeken uit de verplichte boekenlijst:

  • Anamnese en lichamelijk onderzoek, Van der Meer (ISBN 9789035237926)

  • Diagnostiek van alledaagse klachten, De Jongh (ISBN 9789031383634)

  • Het geneeskundig proces, Grundmeijer (ISBN 9789035238008)

Contact Voor vragen over de Zorgstage, kan er contact worden opgenomen met dhr. L. Bosman, Student-Assistent Ouderengeneeskunde/Stagecoördinator Zorgstage, via Secretariaat PHEG

Telefonisch kan ook via het Secretariaat Studenten Onderwijs LUMC via 071-5268434.