Prospectus

nl en

The European migrant crisis

Course
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

De Europese vluchtelingencrisis, die in 2015 haar voorlopig hoogtepunt beleefde, zorgde voor diepe verdeeldheid in de Europese Unie en een politieke crisis die de economische crisis evenaart. In dit vak zullen wij de crisis vanuit Europeesrechtelijk perspectief benaderen. Welke regels gelden er in Europa met betrekking tot asiel, migratie en grensbewaking? Hoe zijn deze regels tijdens de crisis toegepast en welke verandering heeft de crisis in deze wetgeving teweeggebracht? Welke rol speelt de samenwerking met derde landen als Turkije in het Europees migratiebeleid?

Tijdens de bijeenkomsten zal het recht in zijn politieke context worden geplaatst. Ook zal zoveel mogelijk de link worden gelegd met de praktijk en de doorwerking van het Europees recht in Nederland. Waar mogelijk zullen sprekers uit de praktijk worden uitgenodigd om hun perspectief op de crisis te geven.

Leerdoelen

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

  • Kennis van de basisregels van het asielrecht en dan met name de status van vluchteling of subsidiair beschermde en de daaraan verbonden rechten.

  • Kennis van de verhouding tussen internationaal, Europees en nationaal asielrecht.

  • Begrip van de onderlinge samenhang tussen asielrecht, migratierecht en grensbewaking.

  • Begrip van de samenwerking op het gebied van asiel, migratie en asiel tussen de EU en derde landen.

  • Begrip van de Nederlandse en Europese politieke actualiteit tav de vluchtelingencrisis.

  • Juridisch onderbouwd stelling innemen in het publieke debat over de vluchtelingenproblematiek.

Onderwijsvormen

Bijeenkomsten in de vorm van interactieve hoorcolleges/werkgroepen. Waar mogelijk zullen ervarings/praktijkdeskundigen worden uitgenodigd.

Week 1: Introductie: de Vluchtelingencrisis: dinsdag 31 januari en donderdag 2 februari van 17.00-19.00 uur
Week 2: Asiel en het Dublinsysteem: dinsdag 7 februari van 17.00-19.00 uur en donderdag 9 februari van 15.00 - 17.00 uur
Week 3: Schengen en Grensbewaking: dinsdag 14 februari en donderdag 16 februari van 17.00-19.00 uur
Week 4: Samenwerking met Derdelanden: dinsdag 21 februari en donderdag 23 februari van 17.00-19.00 uur
Week 5: De toekomst?: dinsdag 28 februari van 17.00-19.00

Eventueel kan een geplande excursie en/of gastsprekers buiten de bovengenoemde tijden vallen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

  • Presentatie (15 minuten)

  • Paper (3000 worden) over een onderwerp dat in het vak aan bod is gekomen.

Inleverprocedures
Blackboard

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van "Blackboard".

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

  • Zwaan e.a., Nederlands Migratierecht (Boom, 2016)

  • Europocket (Kluwer, laatste druk)

Aanbevolen studiemateriaal
Studiemateriaal zal op blackboard beschikbaar worden gesteld, het gaat dan om (wetenschappelijke) artikelen, rechtspraak en wetgeving.

Aanmelden

Via uSis.

Aantal deelnemers

Maximaal 15 deelnemers.

Contact