Prospectus

nl en

Brexit means Brexit: but what does Brexit mean?

Course
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law. Aanbevolen is het Ba2-vak Europees recht (kan zowel voorafgaand als tegelijkertijd gevolgd worden)

Beschrijving

In films figureren soms van die machines met een glimmende knop waar je echt niet op moet drukken, maar die er wel op zit. Het Europese recht heeft Artikel 50 VEU. Deze beperkte bepaling geeft iedere lidstaat het recht om zich uit de Europese Unie terug te trekken, maar was juist deels ontworpen om gebruik te ontmoedigen. Na de keuze voor een ‘Brexit’ is het echter waarschijnlijk dat het Verenigd Koninkrijk in de komende tijd Artikel 50 in werking zal stellen. Net als in de film gaat dus juist die ene knop waarschijnlijk toch ingedrukt worden, en zitten wij te wachten op de ravage die volgt. Anders dan in de film gaat de ravage helaas echte mensen raken.

In dit vak verkennen wij samen de gevolgen en gevaren van Brexit. Hoe gaat een vertrek verlopen? Wat is de positie van het (Verenigd Koninkrijk) VK tot aan uittreding? Wat wordt de nieuwe relatie tussen de EU en het VK? En welk effect gaat de Brexit hebben voor de rest van de EU en Nederland, krijgen wij bijvoorbeeld een NEXIT of FREXIT?

Na enkele inleidende bijeenkomsten zijn studenten vrij om, in onderling overleg, een onderdeel van Brexit te selecteren waarop zij willen focussen en zelf hun onderzoekspaper willen schrijven. Dit kan zowel vragen over de EU of het VK betreffen, maar bijvoorbeeld ook meer fundamentele vragen over terugtrekking uit staten in het algemeen. Het idee is dat wij na afsloop van het vak met elkaar een beter beeld hebben gekregen en opgebouwd over de vele vragen die Brexit opwerpt, en wellicht zelfs enkele oplossingen hebben bedacht en aangedragen.

Geprobeerd zal worden om dit vak te koppelen aan universitair onderwijs in andere universiteiten op de wereld, die ook aan het kijken zijn naar de Brexit en de wijdere gevolgen. Daarnaast wordt getracht een of meerdere gastsprekers te arrangeren met theoretische en praktische kennis over de Brexit. Ook wordt gekeken of een excursie georganiseerd kan worden naar Den Haag of Brussel.

De opzet van het vak is sterk onderzoeksgericht. Na enkele inleidende colleges over Brexit gaan studenten zelfstandig onderzoek doen naar het gekozen deelterrein van de Brexit. In de werkcolleges worden resultaten aan elkaar gepresenteerd en gediscussieerd over uitkomsten en manieren om het onderzoek te verbeteren.

Leerdoelen

_Doelstelling van het vak:
Dit vak heeft twee primaire doelstellingen. Ten eerste zullen studenten kennis van en inzicht in verkrijgen in de Brexit en de juridische uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Ten tweede zullen studenten getraind worden om zelfstandig kritisch vergelijkend onderzoek te verrichten. De opzet van het vak is er op gericht om studenten relatief zelfstandig functioneel vergelijkend onderzoek te laten verrichten. Binnen het overkoepelende kader van de het vak zullen studenten zelfstandig onderzoek verrichten.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Aantal à 2. uur: 2
Tijdens deze twee inleidende colleges zal worden ingegaan op de juridische en politieke complicaties van de Brexit.
Namen docenten: Mr.dr. A. Cuyvers
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie

Werkgroep (5 sessies van 3 uur)
Interactive research and working groups
Namen docenten: Mr.dr. A. Cuyvers
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie, eigen onderzoek.

Toetsing

Toetsvorm(en)

  • Onderzoekspaper (70%)

  • presentaties onderzoeksopzet (15%)

  • presentatie draft paper (15%)

Inleverprocedures (draft) papers zullen op de gegeven deadlines via blackboard worden ingeleverd en verspreid worden voor peer-review en discussie tijdens de werkgroepen.
Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof besproken tijdens het onderwijs.

Periode

woensdag 16, 23 en 30 november van 17.00-20.00 uur
dinsdag 6 december van 17.00-20.00 uur
woensdag 14 december van 17.00-20.00 uur
Eind januari in overleg met de studenten een eindsessie over de paper én de docent probeert een excursie naar Den Haag (Buitenlandse zaken of Britse Ambassade) of naar Brussel te organiseren!

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van "Blackboard"

Literatuur

De verplichte en aanbevolen literatuur en wetgeving zal via blackboard beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Aantal deelnemers

Maximaal 22

Contact

  • Vakcoördinator: Mr. dr. A. Cuyvers

  • Werkadres: KOG kamerB2.33

  • Bereikbaarheid: ma – vrij

  • Telefoon: 071 527 5409

  • E-mail: a.cuyvers@law.leidenuniv.nl