Prospectus

nl en

Ethische Kwesties in de Wereldpolitiek

Course
2017-2018

Omschrijving

Doel 1: Bekend maken met een aantal nijpende morele vragen die op dit moment spelen in de internationale betrekkingen of op mondiaal niveau.
Doel: 2: Kennis verwerven van de centrale begrippen uit de ethiek en politieke filosofie die nodig zijn om die vragen te duiden, en de belangrijkste theorieën en argumentatiestrategieën die ontvouwd zijn om die vragen te beantwoorden.

Inhoud: Ethiek is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de (systematische) reflectie op de moraal. De moraal uit de vorige volzin wordt in normatieve zin opgevat, als het geheel van gedragsregels dat zou worden onderschreven door alle rationele personen. Een voorbeeld van een morele vraag is: ‘mag ik iemand martelen om iemand anders leven te redden?’, in zoverre tenminste dat die vraag gaat over de morele toelaatbaarheid van martelen – en niet over de vraag of het mag van je meerdere, van de politiek, of van de wet.

Tijdens de colleges zullen aan de hand van actuele ethische kwesties in de wereldpolitiek (zoals humanitaire interventie, terrorismebestrijding en illegale immigratie) de belangrijkste ethische en politiek filosofische begrippen en theorieën behandeld worden, voor zover daarop van toepassing, zodat de student kennis heeft van deze kwesties en het vermogen er zelfstandig analytisch en systematisch op te reflecteren. Hierbij zal behalve van ethische theorieën (zoals daar zijn bijvoorbeeld het utilisme van Mill of de deontologische ethiek van Kant) ook veelvuldig gebruik worden gemaakt van de politieke filosofie in engere zin (bijvoorbeeld wanneer het gaat over soevereiniteit of democratie).

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiematerialen

  • Sandel, Michael J. 2009. Justice: What’s the right thing to do? London/New York: Penguin. (2010 is ook prima)

  • Pogge, T. & K. Horton. 2008. Global Ethics: Seminal Essays. St. Paul: Paragon House.

  • Diverse artikelen, op te vragen via J-stor (zie syllabus op Blackboard).

Tentamen

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen: woensdag 28 maart 2018, 13:30-16:30 in het FSW*
Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: dinsdag 11 juni 2018, 13:30 - 16:30 in het FSW

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Maandag 13.00-15.00, van 5 februari - 26 maart 2018
Woensdag 13.00-15.00, van 7 februari - 28 maart 2018