Prospectus

nl en

Introduction to Middle-Eastern Christianity

Course
2017-2018

Toegangseisen

Beschrijving

In de berichtgeving over de recente ontwikkelingen in bijvoorbeeld Egypte en Syrië is regelmatig aandacht voor de christelijke minderheden in deze landen. Deze cursus biedt in twaalf hoorcolleges de achtergrondkennis die onmisbaar is om de positie van het christendom in het Midden-Oosten te kunnen begrijpen. Na een historische inleiding belichten specialisten uit verschillende vakgebieden de grote regionale tradities van Armenië tot aan Ethiopië. Daarbij komen niet alleen theologie en literatuur maar ook beeldende kunst en architectuur in beeld. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de wisselwerking tussen de vaak problematische actualiteit en de rijke maar complexe geschiedenis van het christendom in dit gebied.

Leerdoelen

Kennis van het begrippenapparaat en de basiskennis die nodig zijn voor het kunnen volgen van de actuele ontwikkelingen op dit gebied en voor alle verdere studie van de christelijke tradities in het Midden-Oosten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Colleges: 13 × 2 = 26 uur
Toetsing: 2 uur
Voorbereiding colleges en tentamen: 112 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen (enkele essayvragen) over de colleges en de literatuur. Er is geen tussentoets. Een proeftentamen is tijdig beschikbaar op Blackboard.

Blackboard

Het precieze rooster van dit college is enige tijd voor de aanvang van de colleges op Blackboard beschikbaar. Aldaar ook een preciezere literatuuropgave.

Literatuur

Delen uit H. Teule, A. Wessels, ed., Oosterse christenen binnen de wereld van de islam, Heerlen & Kampen 1997 (Zie Blackboard).
Aanvullende artikelen volgens nadere opgave (zie ook Blackboard).

Aanmelding

uSis

Aanmelden voor A la carte en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de coördinator Prof. Dr. J. van der Vliet