Prospectus

nl en

Introduction to Turkish Literature

Course
2017-2018

Toegangseisen

Afronding van Language Acquisition Turkish – Beginners 2.
Deelname aan Pre-Intermediate Turkish.
Keuzevak- en contractstudenten die niet aan de ingangseisen voldoen, wordt verzocht contact op te nemen met de docent voor aanvang van de colleges.

Beschrijving

Het college omvat een inleiding in de genres en stromingen van de Turkse literaturen, waarin aan de hand hoogte punten een algemeen overzicht wordt geschetst. De studenten lezen teksten met vertaling uit hoogtepunten van de Osmaanse en modern Turkse literatuur.

Leerdoelen

Studenten zullen in deze cursus de volgende leerdoelen bereiken:

 • inzicht in de historische ontwikkeling van de Turkse literatuur van de Centraal-Aziatische inscripties (6de eeuw) tot de hedendaagse literaire productie.

 • diepgaandere selectieve kennis van enkele hoogtepunten uit de Turkse literatuur geschiedenis

 • ze zijn in staat Turkse teksten over literatuur te beoordelen op hun wetenschappelijkheid en ze zijn in staat deze teksten kort en bondig samen te vatten.

 • ze zijn in staat een Osmaans gedicht te analyseren en een leesverslag te maken van een Turkse roman.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Studie last: 140 uur

 • college: 26 uur

 • samenvattingen secondaire literatuur: 54 uur

 • referaten en papers: 60 uur

Toetsing

Toetsing

 • 5 samenvattingen secondaire literatuur

 • Referaat en paper 1: Analyse Osmaans gedicht

 • Referaat en paper 2: Leesverslag modern Turkse roman

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op bais van de deelcijfers:

 • 5 samenvattingen secondaire literatuur 30%

 • Referaat en paper 1: Analyse Osmaans gedicht 5% + 30%

 • Referaat en paper 2: Leesverslag modern Turkse roman 5% + 30%

Herkansing

nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: informatie over de cursus (zoals het cursusschema), het uploaden van opdrachten en papers en de digitale reader.

Literatuur

De literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. Petra de Bruijn

Opmerkingen