Prospectus

nl en

Media Persian

Course
2017-2018

Toegangseisen

Language Acquisition Persian 1 en 2.
Dit college moet tegelijkertijd worden gevolgd met Grammatica Perzisch 3 en Conversatie Perzisch 1.

Beschrijving

Deze cursus beslaat het lezen, begrijpen en analyseren van hedendaags Perzisch in de Iraanse media. Deze cursus biedt studenten de gelegenheid om kennis te maken met het gebruik van Perzisch in verschillende kranten die berichten over gebeurtenissen die politiek en religieus gekleurd zijn. Iedere week worden verschillende artikelen uit de media bestudeerd om studenten een beeld te geven hoe een bepaalde gebeurtenis vanuit diverse ideologische hoeken wordt geïnterpreteerd.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn verdieping van de kennis van de Perzische taal uit verschillende kranten en andere media, praktische toepassing van deze kennis.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Toetsing

Mondeling tentamen:
Deeltoets 1 na blok 3 in de toetsweek: 40% (vertaling P-NL).
Deeltoets 2 aan het einde van het semester: 60% (vertaling P-NL)

Alleen deeltoets 2 kan worden herkanst en geldt dan ook voor 60%.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Pouneh Shabani-Jadidi, What the Persian Media says: A Coursebook, London Routledge (2014)

Aanmelden

uSis
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

K. Parsi

Opmerkingen