Prospectus

nl en

Analytische chemie 1

Course
2017-2018

Beschrijving

De cursus Analytische Chemie 1 verzorgt een algemene inleiding in de analytische chemie en omvat theoretische en praktische aspecten van scheidingsmethoden (principes van chromatografie, extractie, isolatie), foutenbeschouwing en instrumentatie (UV/VIS, gas- en vloeistofchromatografie, fluorescentie).

Leerdoelen

  1. het ontwikkelen van technische en mentale vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het verrichten van analytisch chemisch onderzoek
  2. het begrijpen en toepassen van enkele veel gebruikte analytische technieken
  3. het zelfstandig in groepsverband plannen en uitvoeren van een wetenschappelijk verantwoord experiment
  4. het onderkennen van het maatschappelijk nut van analytische chemie en het belang ervan voor geneesmiddelenonderzoek

Literatuur

Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis, paperback. Uitgever: Hansen, Pedersen-Bjergaard & Rasmussen. ISBN: 9780470661222

Coordinator

Dhr. Dr. P. Lindenburg, Mw. Dr. I. Kohler

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Probleem gestuurd (PGO), hoorcolleges in combinatie met practicum.

Toetsing

Tussentijdse toets, Huiswerktoetsen/-opdrachten, PGO studieopdrachten, Samenwerking, Actieve bijdrage, Experimentele vaardigheid, Verslaglegging, Mondelinge presentatie, Poster inhoud, Poster presentatie, Schriftelijk tentamen.

  • Oefententamen 5%

  • Schriftelijk tentamen 20%

  • Indrukcijfer 30% (Samenwerking, Actieve bijdrage, Experimentele vaardigheid)

  • Theoretische opdrachten 30%

  • Verslaglegging 15%

Ingangseisen

Niet van toepassing