Prospectus

nl en

Histologie

Course
2017-2018

Beschrijving

Om de fysiologische functie van organen en weefsels te kunnen begrijpen is inzicht in de opbouw en samenstelling van verschillende weefsels belangrijk. Hierbij wordt ingegaan op de verschillende typen cellen. In drie halve dagen leert de student om te gaan met een lichtmicroscoop en weefseltypen te herkennen door het bestuderen van histologische preparaten. De studenten dienen tekeningen te maken van een aantal weefseltypen en cellen. Elk microscopiepracticum wordt voorafgegaan door een inleidend college, waar met name de te bestuderen preparaten besproken worden.

Leerdoelen

  • Het herkennen van dierlijke weefsels aan de hand van verschillende typen cellen en non-cellulaire componenten.

  • De vier basisweefseltypen van elkaar kunnen onderscheiden op grond van de typische histologische eigenschappen van deze weefsels.

  • De histologische bouw van de verschillende weefsels kunnen correleren aan de fysiologische functie ervan.

Literatuur

Dictaat Functionele Histologie

Coordinator

Mw. Dr. C. Brouwer

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

College en microscopiepracticum

Toetsing

  • Opdrachten tijdens het microscopiepracticum: als alle opdrachten gemaakt en goedgekeurd zijn verdient de student 0,5 punt voor het tentamen.

  • Aanwezigheid bij het practicum is niet verplicht.

  • Schriftelijk tentamen (100%)
    NB het eindcijfer van het vak is nooit hoger dan een 10

Ingangseisen

Niet van toepassing