Prospectus

nl en

Organische chemie 1

Course
2017-2018

Beschrijving

Tijdens de (werk)colleges worden de basisbeginselen van de organische chemie behandeld, waaronder het tekenen van moleculen (tellen valentie-elektronen en toepassen octet-regel), hybridisering, orbitaal theorie (kwalitatief), het herkennen van reacties en het opstellen van mechanismen. De opgaven uit het boek hebben als doel het toepassen van de belangrijkste theoretische principes en de verdieping van de reacties/mechanismen uit de behandelde hoofdstukken. Een flink aantal moleculen en namen van verbindingen behoort de student uit het hoofd te leren.

Leerdoelen

Logisch leren nadenken: d.w.z. het toepassen van de organische chemische regels om reacties te herkennen en voor het opstellen van een mechanisme. Het weten van de namen van functionele groepen van organische moleculen.

Literatuur

  • Organic Chemistry, Clayden, Greeves and Warren; OUP Oxford, 2nd edition, ISBN 9780199270293

Coordinator

Dhr. Dr. ing. M. Overhand

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Ingangseisen

Niet van toepassing