Prospectus

nl en

Statistiek

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Het doel is dat studenten worden voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van onderzoek met behulp van statistische methoden. Eerst wordt ingegaan op een aantal methoden om empirische gegevens te beschrijven (centrummaten en spreidingsmaten, datavisualisatie). Daarna zal aandacht worden besteed aan technieken om een verband tussen twee variabelen te analyseren: associatiematen en significantietoetsen.

Leerdoelen

  • Statistische basisvaardigheden om gegevens te beschrijven

  • Inzicht in de theorie van het schatten en toetsen

  • Gebruik van statistische basistechnieken voor bivariate data analyse

  • Actieve toepassing van statistische methoden

  • Voorbereiding op het zelfstandig doen van onderzoek: studenten moeten in staat zijn om een simpel onderzoeksproject op te zetten, een aantal eenvoudige toetsen toe te passen, te interpreteren en deze professioneel te samenvatten en presenteren.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

  • Schriftelijk eindtentamen, multiple choice (50% van het eindcijfer).

  • Tussentoets, multiple choice (15% van het eindcijfer).

  • Opdrachten (35% van het eindcijfer).

Om het vak succesvol te halen dienen studenten voor de opdrachten en het eindtentamen een voldoende te halen (minimum cijfer 5,5); compensatie is niet mogelijk.

LET OP: **
**Bij de M&T vakken blijven deelcijfers niet geldig. Vanwege de sterke geïntegreerde toepassing van kennis en kunde in dit vak, de sterke samenhang tussen de praktische opdrachten en de kennis van de theorie en het sterk cumulatieve karakter van het leerproces is het van groot belang dat studenten alle opdrachten en toetsen in dit vak opnieuw afleggen. Studenten kunnen de deelcijfers dan ook NIET meenemen naar een volgend studiejaar.

Blackboard

Ja. Beschikbaar één week voor het begin van het vak.

Literatuur

Nog niet bekend.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard. Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak. Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. C.J.A. van Eijk