Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Pedagogiek (ICLON)

Course
2017-2018

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor of Educatieve module volgen.

Leerdoelen

  • De student heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school.

  • De student is in staat op een professionele manier gesprekken te voeren met leerlingen en ouders.

  • De student is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Beschrijving

Gerelateerd aan recente theorie over de psychologie van de adolescentie komt het pedagogisch handelen in de klas en in de school aan de orde. Daarnaast worden gespreksvaardigheden in relatie tot communicatie met leerlingen en ouders getraind

Werkvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

  • Paper: aan de hand van een systematische benadering analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk (hierbij wordt het beoordelingsmodel casus pedagogiek gebruikt).
    • Verslag: analyse eigen gespreksvaardigheden

Studiemateriaal

Verplicht studiemateriaal:

  • Slot, W., & Aken, M. van. (25e druk, 2013). Psychologie van de adolescentie. Baarn: Thieme Meulenhoff. ISBN 9789006951424.

  • Diverse artikelen die via Blackboard worden verspreid.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster