Prospectus

nl en

Vakdidactiek Filosofie

Course
2017-2018

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor of Educatieve module Filosofie volgen.

Leerdoelen

De student kan met behulp van bestaand lesmateriaal vaklessen ontwerpen en uitvoeren.
De student ontwikkelt een didactisch repertoire van eenvoudige varianten van activerende lessen.
De student kan evalueren in hoeverre doelstellingen zijn gerealiseerd en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij.
De student ontwikkelt op basis van onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.

Beschrijving

In vakdidactiek staat het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal, waarbij de student de cyclus doorloopt van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen. Voor de schoolvakken die zowel in onderbouw als bovenbouw worden gegeven staat het geven van lessen in de onderbouw centraal. Bovendien ligt het accent vooral op het ontwerpen en geven van eenvoudige varianten van activerende lessen aan de hand van het schoolboek.

Werkvorm

Werkcollege met zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk.

Toetsing

Beknopte beschrijving van de vakdidactische praktijktheorie en twee lessen, zo mogelijk in de onderbouw, van de student. De informatie over deze lessen bestaat uit: – lesontwerp en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording – evaluatieresultaten van leerlingen – video-opname van eenles – vakdidactische analyse van de les met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.
Bij de toetsing wordt de rubric vakdidacticus gebruikt.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster