Prospectus

nl en

Deutschland in Bildern. Filmische Begegnungen mit gesellschaftsaktuellen Fragen.

Course
2017-2018

Toegangseisen

Voor de BA-studenten Duite taal en cultuur gelden de overgangsregels die in de studiegids vermeld zijn. Voor andere deelnemers geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken.

Beschrijving

Die Ereignisse, die einem Land, z. B. Deutschland, widerfahren, manifestieren sich nicht selten in Schlüsselbildern. So gehören heute z. B. die Bilder von den „Trümmerfrauen“, den „Montagsdemonstrationen“ oder – ganz aktuell – den „Flüchtlingsströmen“ zum Inventar des kollektiven Bildgedächtnisses. Als solche repräsentieren diese Bilder die Problemstellungen und den Zeitgeist der jeweiligen Entstehungssituation.

An ausgewählten Fallbeispielen geht das Seminar der Frage nach, wie unterschiedliche Kunstformen – allem voran der zeitgenössische deutsche Film – Schlüsselbilder der jüngsten deutschen Geschichte verarbeiten. Während einige (meist publikumswirksame) Filme die Bilder verlebendigen, indem sie das zugrundeliegende Ereignis in Geschichten einbetten, lassen sich in bildender Kunst und Literatur (und ihren Verfilmungen) Projekte finden, die die kollektiven Vorstellungen aufbrechen und hinterfragen und die sich damit kritisch zur gesellschaftlichen Gegenwart positionieren.

Die gemeinsame Betrachtung, Lektüre und Diskussion von Beispielen wird untermauert durch film- und kulturtheoretische Texte. Ziel ist es, dass die Studierenden den Zusammenhang von künstlerischem Ausdruck und gesellschaftlichem Kontext zu analysieren und argumentativ zu begründen lernen.

Leerdoelen

Studenten

 • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van de actuele Duitse filmen en andere kunstformen, die zich met politische vragen bezig houden;

 • zijn in staat artefacten en maatschappelijke probleemstellingen met elkaar in verband te brengen

 • zijn getraind in het hanteren van relevante analyse-aspecten en instrumenten uit verschillende
  film, medien- en cultuurwetenschappelijk relevante disciplines;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk in het Duits weer te geven.

Rooster

Woensdag 11:15 – 13:00
Zie Rooster BA Duits

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur

 • Colleges: 12 × 2 uur =24 uur

 • Voorbereiding en opdrachten op Blackboard: 12 ×6 uur = 72 uur

 • Voorbereiding mondeling presentatie van het werkstuk/portfolio: 16 uur

 • Voorbereiding werkstuk/portfolio: 27 uur

Toetsing

 • Werkstuk/portfolio (75%)

 • Mondelinge presentatie tijdens het college (25%)

Beide onderdelen moeten voldoende (een 5,5 of hoger) zijn.

De mondeling presentatie en het werkstuk kunnen beide worden herkanst.

Blackboard

Blackboard”:https://blackboard.leidenuniv.nl/ wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

 • het inleveren van huiswerk.

Literatuur

De te bestuderen primaire literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Nog niet bekend.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.