Prospectus

nl en

Guest writer: Alfred Schaffer

Course
2017-2018

Toegangseisen

Propedeuse.

Het maximaal aantal deelnemers voor de werkcolleges is 40 (2 × 20)
Toelating vindt plaats in volgorde van aanmelding, Reguliere studenten kunnen zich aanmelden tot 25 september.

Beschrijving

Alfred Schaffer (Leidschendam, 1973) is de nieuwe gastschrijver aan de Universiteit Leiden. Behalve een van de beste dichters die ons taalgebied op dit moment heeft, is Schaffer ook neerlandicus die doceert aan de universiteit van Stellenbosch. In de acht poeziebundels die hij schreef sinds 2000, zit hij de (politieke) werkelijheid dicht op de huid: tegelijk gaat hij die wereld met taal te lijf. Op dat snijpunt maakt hij zijn poëzie, waarvoor hij onder andere de Jan Campertprijs kreeg.

In Leiden zal hij met studenten poëzie schrijven, vertalen en herschrijven. ‘Op zijn best is het gedicht een cocktail van taalexperiment, fantasie, autobiografie, opinie en registratie,' stelt Schaffer. Studenten gaan leren over de onbegrensde mogelijkheden van de poëzie, over ‘het wilde experiment dat poëzie kán zijn’, aldus Schaffer. Tijdens zijn gastschrijverschap zal Schaffer spreken over literair engagement, en studenten laten zien hoe de experimentele vorm van poëzie kan worden ingezet om te spreken over politiek, en in het bijzonder de politiek in Zuid-Afrika. Voor hem is engagement geen keuze van de auteur, maar een intrinsiek deel van de literaire tekst. ‘Schrijven is je engageren en dus is schrijven per definitie politiek’

Verplicht onderdeel van deze colleges is de Verweylezing op donderdag 2 november, 20.15 uur in het Groot Auditorium, Universiteit Leiden.

Leerdoelen

Het leren analyseren, schrijven en redigeren van poëzie.

Rooster

Woensdagmiddag en -avond: de colleges starten op 27 september.

Verplicht onderdeel van deze colleges is de Verweylezing op donderdag 2 november, 20.15 uur in het Groot Auditorium, Universiteit Leiden.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur.

Toetsing

  • Aanwezigheid en participatie (50%)

  • Twee eindopdrachten (50%)

Voor beide onderdelen moet tenminste een 5.5 worden behaald.
Aanwezigheid is verplicht: bij meer dan twee gemiste colleges kan geen voldoende worden behaald.

Blackboard

Ja, voor studiehandleiding, voor mededelingen, voor het inleveren van opdrachten

Literatuur

Literatuur (nadere informatie en leeswerk wordt later bekend gemaakt):

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Voor meer informatie:

Opmerking

Het college Gastschrijver (5 ec) kan door een student Nederlands worden ingezet binnen elk keuzepakket.