Prospectus

nl en

Pedagogisch Didactisch Handelen I

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In Pedagogisch Didactisch Handelen 1 staan theorieën op het gebied van klassenmanagement, didactiek en schoolorganisatie centraal. Deze theorieën worden in supervisie-bijeenkomsten (begeleiding op maat) verbonden met de onderwijspraktijk van de studenten.
Voor het onderdeel vakdidactiek staat het maken van keuzes over het wat en hoe van lessen Duits centraal, waarbij de student de cyclus doorloopt van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk en evalueren met daarbij een theoretische verantwoording van de keuzes. Het accent ligt vooral op het ontwerpen en geven van eenvoudige varianten van activerende lessen aan de hand van het schoolboek in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Leerdoelen

 • De student heeft kennis van en inzicht in de theorie en praktijk over klassenmanagement, didactiek en schoolorganisatie.

 • De student kan zijn eigen handelen binnen de lessen beschrijven, onderbouwen en bijsturen met voornemens op het gebied van klassenmanagement en pedagogiek.

 • De student kan met behulp van bestaand lesmateriaal lessen voor de onderbouw ontwerpen, uitvoeren en evalueren.

 • De student heeft daarvoor een didactisch repertoire ontwikkeld van eenvoudige varianten van activerende lessen.

 • De student heef op basis van zijn onderwijservaring en vakdidactische theorieën een vakdidactische praktijktheorie ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.

Rooster

Zie de roosterpagina van de Educatieve Master Duits (120EC).

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges, zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk.

 • Supervisie: begeleiding op maat.

Toetsing

1) Video-analyse: waarbij de student zijn handelen en de interactie met de leerlingen vanuit pedagogisch perspectief nader beschrijft, analyseert en onderbouwt.

2) Vakdidactisch dossier: beschrijving van de vakdidactische visie en twee lessen in de onderbouw. De informatie over deze lessen bestaat uit:

 • lesontwerp en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording

 • evaluatieresultaten van leerlingen

 • video-opname van een les & vakdidactische analyse met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.

Datum afronding
Video-analyse: 22 januari 2018, beoordeling: voldaan/niet voldaan
Vakdidactisch dossier: 22 januari 2018, beoordeling: cijfer

Mogelijkheden voor herkansing dienen te worden afgestemd met de docenten van dit college.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

 • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2012 (derde druk), ISBN 978 90 018 1544 8

 • Janssen,F,Hulshof,H.,& K.vanVeen(2016).Uitdagendgedifferentieerdvakonderwijs.Praktischgereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp- content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf Een gedrukt exemplaar kan voor 10 euro (uitsluitend à contant en gepast) worden aangeschaft in de startweek van de opleiding, bij de balie van het ICLON (3e verdieping) \

 • Kwakernaak, E. (2015). Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Coutinho, Amsterdam, ISBN 978 90 469 0440 4 \

 • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, (tweede druk), ISBN 978 90 469 0354 4

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

W.M. Kruithof