Prospectus

nl en

Buitenlandverblijf aan een Duitse universiteit

Course
2017-2018

Toegangseisen

Duitse taalvaardigheid I en II moeten met een voldoende afgesloten zijn.

Beschrijving

Voor het tweede semester van het eerste jaar is een verplicht buitenlandverblijf geroosterd.
Iedere student heeft aan het eind van het buitenlandverblijf 10 EC aan vakken Duitse taal en cultuur en 10 EC aan vakken Deutsch als Fremdsprache behaald aan aan Duitse universiteit. Eventueel kan een extra talencursus worden aanbevolen. De student heeft de keuze uit een aantal geselecteerde universiteiten, waarmee de opleiding met betrekking tot dit programma speciale afspraken heeft gemaakt.
De EC moeten door het volgen van colleges op adequaat niveau worden behaald. Om de vakken bij het maatwerkprogramma van iedere student te laten aansluiten, volgt de student een individueel traject dat in samenspraak met de voorzitter van de examencommissie, en de coördinator van dit programmaonderdeel mw. R.K. Ziethen wordt samengesteld. Bij hen kun je terecht voor meer informatie. De student dient het programma dat hij of zij aan de buitenlandse universiteit gaat volgen vooraf voor te leggen aan de examencommissie.

Leerdoelen

Verdere invulling van het individuele maatwerktraject.

Rooster

Zie roosterpagina Naam opleiding Roosterpagina opleiding

Onderwijsvorm

Afhankelijk van het individuele maatwerktraject.

Studielast

Afhankelijk van het individuele maatwerktraject.

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Niet van toepaasing

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

R.K. Ziethen