Prospectus

nl en

Maatwerkblok Pedagogiek

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Gerelateerd aan recente theorie over de psychologie van de adolescentie komt het pedagogisch handelen in de klas en in de school aan de orde. Daarnaast worden gespreksvaardigheden in relatie tot communicatie met leerlingen en ouders getraind.

Leerdoelen

  • De student heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school.

  • De student is in staat op een professionele manier gesprekken te voeren met leerlingen en ouders.

  • De student is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

  • Paper: aan de hand van een systematische benadering analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk (hierbij wordt het beoordelingsmodel casus pedagogiek gebruikt).

  • Verslag: analyse eigen gespreksvaardigheden.

Datum afronding
2 februari 2018. Beoordeling: cijfer.

Rooster

Informatie volgt.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

  • Slot, W., & Aken, M. van. (25e druk, 2013). Psychologie van de adolescentie. Baarn: Thieme Meulenhoff. ISBN 978 90 06 95101 1.

  • Diverse artikelen die via Blackboard worden verspreid.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

W.M. Kruithof