Prospectus

nl en

Praktijk 1 – Onderbouw

Course
2017-2018

Toegangseisen

Met Praktijk 1 – Onderbouw kan alleen worden begonnen als Praktijk – Oriënterende Stage is behaald.

Beschrijving

Praktijk 1 start aan het begin van het 2e jaar en loopt tot en met januari.
De praktijk omvat 80 klascontacturen, waarvan de student ten minste 40 uur zelf (deel)lessen geeft. Deze lessen vinden met name in de onderbouw plaats.

Leerdoelen

  • De student is in staat om met name voor leerlingen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

  • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

  • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

  • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen.

Onderwijsvorm

Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs in een veilige en lerende omgeving, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen en deelnemen aan schoolactiviteiten. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (BOS en/of vakcoach) en met de supervisor.

Toetsing

Toetsing en beoordeling van Praktijk 1 gebeurt op basis van 360˚ feedback (inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Praktijk 1) en een beoordelingsgesprek. Op basis van informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, begeleiders op school, schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het beoordelingsgesprek van Praktijk 1 met de begeleider op school en de student wordt besproken. De beoordeling vindt plaats aan de hand van alle rubrics, behalve die van vakdidactisch onderzoeker.

Datum afronding
Zelfanalyse en afrondend gesprek: 25 januari 2018, beoordeling: cijfer

Rooster

Informatie volgt.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Niet van toepassing

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

W.M. Kruithof