Prospectus

nl en

Lectuur eerste boek in Modern Standaard-Arabisch

Course
2005-2006

Lectuur van een Arabische roman op verschillende niveau’s van precisie; luister- en spreekoefeningen over inhoud.

Timetable

Maandag en woensdag 11:00-13:00.

Voor eventuele wijzigingen in het rooster zie op www.tcmo.leidenuniv.nl > onderwijs > roosters

Method of Instruction

Werkcollege waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten verplicht zijn.

Course objectives

Vergroten van de lees- luister en spreekvaardigheid, het uitbreiden van de kennis van de Arabische grammatica en de woordenschat.

Required reading

a. Muhammad al-Bisati, Buyût warâ\‘a l-Ashgâr (wordt verstrekt) + Engelse vertaling Mohamed el Bisatie, Houses behind the Trees, tr. D. Johnson-Davies, Cairo: AUC Press 1997, ISBN 977 424 3951 (zelf aanschaffen via Amazon.com).
b. De literatuur van ARBA101.

Examination

Deeltentamens 27 -29 maart en 29 – 31 mei, 11:00-13:00 (onder voorbehoud). De eerste mogelijkheid voor een herkansing is in juni, de tweede en laatste herkansing is in augustus.

Information

Bij de coördinerende docent, drs. A. van Pel (A.van.Pel@let.leidenuniv.nl).

Blackboard/webpage

Deelnemers dienen zich zo spoedig mogelijk aan te melden voor deze Blackboard Course.

Overview

Zie Blackboard.

Remarks

Aanmelden via U-twist.

De voertaal is Nederlands, maar tevens wordt het Arabisch geoefend door conversatie over de behandelde stof.

Toegangseis: Grammatica van het Modern Standaard Arabisch (ARBA101).