Prospectus

nl en

Basiswiskunde

Course
2017-2018

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Drs. F.J.A. Jacobs
Email: f.j.a.jacobs@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Basiswiskunde geeft een herhaling van en een inleiding op de wiskundestof die voor de bacheloropleiding Biologie van belang is. De onderwerpen die behandeld worden zijn: standaardfuncties; differentieren en eenvoudige differentiaalvergelijkingen; inleiding integreren; inleiding kansrekening. De stof wordt geillustreerd met biologische voorbeelden. De behandelde stof wordt geoefend tijdens werkcolleges en getoetst met een schriftelijk tentamen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Tentamen over de behandelde stof: rekenvaardigheden, een aantal belangrijke functies (o.a. log en exp), eerste en tweedegraadsvergelijkingen, stelsel vergelijkingen, differentiëren; het toepassen van wiskundige technieken en begrippen in een biologische context.

Eindtermen:
Tentamen over de behandelde stof: rekenvaardigheden, een aantal belangrijke functies (o.a. log en exp), eerste en tweedegraads vergelijkingen, stelsels vergelijkingen, differentieren en eenvoudige differentiaalvergelijkingen, inleiding integreren, inleiding kansrekening; het toepassen van eenvoudige wiskundige technieken en begrippen in een biologische context.

Rooster

Zie rooster BLOK 1

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Powerpoints en opdrachten.

Literatuur

Het boek Jan van der Craats en Rob Bosch. Basisboek Wiskunde, tweede editie, Pearson Education Benelux BV, ISBN 9789043016735 geeft een overzicht van de VWO-wiskundestof. Het boek is niet verplicht, maar wordt aangeraden als naslagwerk en voor extra oefenstof.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard