Prospectus

nl en

Basispracticum 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr.ir. J. van den Brink
Email: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

De experimenten in basispracticum 2 ondersteunen en versterken de theoretische begrippen van de vakken celfysiologie en microbiologie.
Tijdens het celfysiologisch deel van het practicum worden de verschillen tussen eencellige organismen (prokaryoten) en meercellige organismen, zoals dieren en hogere planten (eukaryoten) bestudeerd. Verder worden fysiologische processen in de eukaryote cel gevolgd door het bestuderen van: passieve diffusie van water door membranen (osmose), membraantransport in protoplasten (ion-trap), actiepotentialen in mimosa, en processen rondom de energievoorziening van de cel (fotosynthese).
Tijdens het microbiologisch deel van het practicum wordt aandacht geschonken aan “Veilige Microbiologische Technieken” (VMT). Verschillende micro-organismen worden geïsoleerd, opgehoopt, en gekarakteriseerd aan de hand van morfologische kenmerken en diverse kleuringen. Om kennis te maken met het belang van de microbiologie in ons dagelijks leven wordt een excursie georganiseerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de omgeving van Leiden. Om de microbiologie in een breder kader te plaatsen wordt aan het eind van de cursus over verschillende microbiologische onderwerpen door de studenten presentaties voorbereid en gegeven.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het practicum is bedoeld als toelichting op de collegestof. Uitgaande van de vaardigheden verworven bij Basispracticum 1 kunnen de studenten in zekere mate zelfstandig de experimenten plannen en uitvoeren. Studenten worden vertrouwd gemaakt met een wetenschappelijke manier van denken. Veel aandacht wordt besteed aan schriftelijke verslaggeving in een labjournaal.

Eindtermen:
Studenten zijn in staat om zelfstandig een labjournaal bij te houden waarbij het doel van het experiment en de te bewijzen hypothese helder geformuleerd zijn. De resultaten van de experimenten moeten door de student kritisch bekeken worden, gevolgd door een goed beargumenteerde conclusie.

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Practicum, werkgroep, excursie, presentaties

Toetsing

De beoordeling van de student die deelneemt aan de cursus vindt plaats aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Voorbereiding. De student moet van te voren de achtergrondinformatie en het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding lezen.

  • Werkhouding. De student moet de experimenten uitvoeren met een zelfstandige en actieve werkhouding.

  • Practicumopdrachten. De student moet tijdens het practicum theoretische en praktische opdrachten uitvoeren.

  • Labjournaal. De student houdt een overzichtelijk, netjes en nauwkeurig labjournaal bij. Het labjournaal bevat practicumopdrachten, en voor elk experiment een inleiding (met doel), materiaal en methode, resultaten en discussie (met conclusie).

  • Presentatie. De student houdt een wetenschappelijke presentatie over verschillende microbiologische onderwerpen.

Verder zal de opgedane kennis tijdens de practica terugkomen in de tentamens van Celfysiologie en Microbiologie.

Blackboard

Voorcolleges en verdere informatie staan op Blackboard.

Literatuur

  • Practicumhandleiding

  • Campbell’s Biology, 11th edition

  • Syllabus Celfysiologie

  • Syllabus Microbiologie

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

De practica en de hoorcolleges van Celfysiologie en Microbiologie zijn op elkaar afgestemd en ondersteunen elkaar.