Prospectus

nl en

Project Moleculaire en Cellulaire Biologie

Course
2017-2018

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Prof.dr.J. Memelink
Email: j.memelink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

De projectweek heeft als thema ‘Enzymgehalte als parameter voor kwaliteit van vlees’, waarbij deelnemers zelf onderzoeksvragen formuleren, experimenten uitvoeren op vlees van diverse leveranciers en resultaten uitwerken in een verslag.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Kennis maken met het zelfstandig opzetten van een moleculair onderzoek vanaf vraagstelling tot en met metingen en uitwerking. Leren van enkele basisbegrippen en basistechnieken gerelateerd aan de analyse van eiwitten en enzymatische reacties.

Eindtermen:
Deelnemers hebben ervaring met het zelfstandig verrichten van onderzoek en met daarover rapporteren. Er is ervaring opgedaan met eiwitextractie, eiwitbepaling, absorptiespectrofotometrie en eiwitgelelectroforese. Er is kennis opgedaan van basale aspecten van enzymen, zoals eenvoudige kinetiek en isoenzymen, en deze is in praktijk toegepast. Er is gewerkt met eenvoudige statistische tests.

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Practicum, zelfstudie, zelfwerkzaamheid.

Toetsing

Beoordeeld worden een ingangstoets, het labjournaal, en het verslag.

Blackboard

Cursusmateriaal staat op Blackboard, communicatie en wijzigingen gaan ook via Blackboard.

Literatuur

Practicumhandleiding

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard